ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cholesterin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cholesterin*, -cholesterin-

cholesterin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cholesterin (n.) คอเลสเตอรอล See also: สารสเตอรอล (sterol) ที่อยู่ในเนื้อเยื่อของคนและสัตว์

cholesterin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コレステリン[, koresuterin] (n) cholesterin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cholesterin
Back to top