ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-chestnut-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chestnut, *chestnut*,

-chestnut- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It smells musky and kind of like the blossoms on a chestnut tree.มันมีกลิ่นคล้ายชะมัก และจำพวก ดอกของต้นเกาลัด
You hit me with that chestnut last night.You hit me with that chestnut last night.
Whoever it was that beat up your brother sure gave him a chestnut for an eye.คนที่กระทืบพี่ของคุณ ต่อยเขาเสียตาเป็นลูกเกาลัดเลย
In chestnut hill village.ในหมู่บ้านเชสนัทฮิลล์
To the morgue and mccallister's bank in chestnut hill.ไปยังห้องดับจิตและที่ธนาคาร ของแม็คคัลลิซเตอร์ที่เชสนัทฮิลล์
Do you see any gray there? No. That's 100 percent chestnut brown.เห็นผมหงอกไหม ไม่มี นั่นสีบราวน์ร้อยเปอร์เซ็นต์
I thought of a new recipe for chestnut stuffing with pancetta.ฉันคิดถึงเมนูใหม่ ว่าจะใส่เชสนัทลงไปในแพนเซทต้า
We don't have any chestnut in our memory.เราไม่มีเกาลัดอะไรทั้งนั้นในความทรงจำของเรา
From what I hear... the women down there can get to the meat of a Malaccan chestnut with only their tongues.ที่ได้ยินมา! ผู้หญิงที่นั่นใช้ลิ้นเก่งมาก กินเกาลัดได้โดย ใช้แค่ลิ้นเท่านั้น
Did freakin' Chestnut here kick you in the head while I was in Starbucks?นี้เชสนัท ( สูตรกาแฟสตาร์บัค ) ไปทำอะไรกับหัวเธอ ตอนที่ฉันอยู่สตาร์บัคเนี่ย ?
Don't look at me. Chestnut bought it.ไม่ต้องมองฉัน เชสต์นัตต่างหากเป็นคนซื้อมา
Hey, what's this one of you and Chestnut and your dad?อันนี้รูปเธอกับเชสต์นัต แล้วก็พ่อเหรอ?

-chestnut- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, 騵] chestnut horse with white belly
[huá, ㄏㄨㄚˊ, 骅 / 驊] chestnut horse

-chestnut- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マロン[, maron] (n) chestnut (fre
ヨーロッパ栗[ヨーロッパぐり, yo-roppa guri] (n) European chestnut
栗鴫象虫[くりしぎぞうむし;クリシギゾウムシ, kurishigizoumushi ; kurishigizoumushi] (n) (uk) chestnut weevil (Curculio dentipes)
金腹[きんぱら;キンパラ, kinpara ; kinpara] (n) (uk) chestnut munia (species of passerine bird, Lonchura atricapilla); black-headed munia
顎沙魚;顎鯊[あごはぜ;アゴハゼ, agohaze ; agohaze] (n) (uk) forktongue goby (Chaenogobius annularis); chestnut goby
黒慈姑[くろぐわい;クログワイ, kuroguwai ; kuroguwai] (n) (1) (uk) Eleocharis kuroguwai (species of spikerush); (2) (uk) (See 大黒慈姑) Chinese water chestnut (Eleocharis dulcis var. tuberosa)

-chestnut- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แห้ว[n.] (haeo) EN: truffle ; water chestnut FR: chataîgne d'eau [f]
เกาลัด[n.] (kaolat) EN: chestnut tree ; Sterculia monosperma FR: châtaignier [m] ; Sterculia monosperma
เกาลัด[n.] (kaolat) EN: chestnut FR: châtaigne [f]
ขนมทับทิมกรอบ[n. exp.] (khanom thap) EN: water chestnut with syrub and coconut milk FR:
กระจับ[n.] (krajap) EN: water chestnut ; horn chestnut ; water caltrop FR: chataîgne d''eau [f]
ลูกเกาลัด[n. exp.] (lūk kaolat) EN: chestnut FR:
นกเดินดงสีน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok doēndon) EN: Chestnut Thrush FR: Merle à tête grise [m] ; Grive marron [f] ; Grive à tête grise [f]
นกจาบปีกอ่อนสีตาล[n. exp.] (nok jāppīk-) EN: Chestnut Bunting FR: Bruant roux [m] ; Bruant rutilant [m]
นกกระติ๊ดสีอิฐ[n. exp.] (nok kratit ) EN: Black-headed Munia ; Indian Black-headed Munia ; Chestnut Munia ; Tricoloured Munia FR: Capucin à dos marron [m] ; Capucin à ventre blanc [m] ; Jacobin [m] ; Capucin tricolore [m] ; Nonnette à dos marron [f] ; Capucin à tête noire [m]
นกยางไฟธรรมดา[n. exp.] (nok yāng fa) EN: Cinnamon Bittern ; Chestnut Bittern FR: Blongios cannelle [m]
ผีเสื้อจิ๋วหนอนมะพร้าวธรรมดา[n. exp.] (phīseūa jiu) EN: Common Chestnut Bob FR:
ผีเสื้อหนอนใบรักตาลแดง(ธรรมดา)[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Chestnut Tiger ; Common Chestnut Tiger FR:
ผีเสื้อตาลแดงโคนขีด[n. exp.] (phīseūa tān) EN: Chestnut Angle FR:
สีเปลือกลูกเกาลัด[adj.] (sī pleūak l) EN: chestnut FR: alezan ; couleur alezan
ต้นเกาลัด[n. exp.] (ton kaolat) EN: chestnut tree FR: châtaignier [m]

-chestnut- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Roßkastanie {f} [bot.]horse chestnut
Nymphenralle {f} [ornith.]Forbes' Chestnut Rail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -chestnut-
Back to top