ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

butter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *butter*, -butter-

butter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
butter (n.) เนย
butter up to (phrv.) ประจบ See also: สอพลอ, ประจบประแจง
buttercream (n.) ส่วนผสมของเนยและน้ำตาลที่ใช้แต่งหน้าเค้ก
buttercup (n.) ต้นไม้ป่ามีดอกเล็กสีเหลือง รูปร่างเหมือนถ้วย
butterfingers (n.) คนที่ทำของตกหล่นบ่อย
butterfingers (sl.) คำเรียกคนที่ไม่สามารถยึด / ถือสิ่งใดไว้ได้
butterfish (n.) ปลาจาระเม็ด Syn. pompano
butterfly (n.) ผีเสื้อ
butterfly (n.) การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ
butterfly (n.) คนโง่หรือคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องใดๆ Syn. scatterbrain
buttermilk (n.) นมเปรี้ยวชนิดหนึ่ง
butterscotch (n.) ขนมหวานชนิดหนึ่ง
butterscotch (n.) ซอสชนิดหนึ่ง
buttery (adj.) ทาเนย / เหมือนเนย / ประกอบด้วยเนย
English-Thai: HOPE Dictionary
butter(บัท'เทอะ) {buttered,buttering,butters} n. เนยเหลว,เนย,คำสอพลอ vt. ทาเนยบน,สอพลอ -Id. (butter up สอพลอ)
butterballn. คนอ้วนจ้ำม่ำ
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
butterfishn. ปลาจาละเม็ด
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ
butterscotchขนมหวานใส่เนย
butteryadj. คล้ายเนย,ทำด้วยเนย,ประจบสอพลอ n. ห้องเก็บเหล้า,ห้องขายอาหาร
buttery hatchn. ช่องหน้าต่างสำหรับส่งอาหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
butter(n) เนยเหลว
butterfat(n) เนยเหลว
butterfly(n) ผีเสื้อ
buttermilk(n) นมเปรี้ยว
buttery(adj) เหมือนเนย,ทำด้วยเนย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
butterfly fractureกระดูกหักรูปผีเสื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Butterเนยเหลว [TU Subject Heading]
Butterfly Appearanceคล้ายผีเสื้อ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เนยสด (n.) fresh butter
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
May I have some more butter, please?ผมขอเนยเพิ่มอีกหน่อยครับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Peanut butter and honey.เนยถั่วลิสงและน้ำผึ้ง
You want butter or jam on that toast, honey?คุณต้องการเนยหรือแยมบนขนมปังปิ้งนั้นมั้ย
That's so much butter, you could butter all the bread in Chicago with it.นั่นมากจน... เนยทาขนมปังในชิคาโก เลี่ยนไปเลย
Now I'll get you some salt. Would you like some more butter on it?เกลืออยู่นี่ อยากได้เนยด้วยไหม?
Good for only chocolate peanut butter pie. Who else eat?เหมาะสำหรับทำช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์พาย จะมีใครกินซะอีกล่ะ
Let's pop him in a boiling pot And when he's done we'll butter him upโยนเขาลงไปในหม้อน้ำรอน แล้วเมื่อเค้าสุก เราก็จะเอาเค้าขึ้นมา
I have a tuna and peanut butter and jelly.ผมมี เอ่อ ทูน่า และเนยถั่วกับเยลลี่
And now I'm supposed to just run into your arms and melt like butter on a hot muffin ?ฉันควรจะโผเข้าสู่อ้อมกอดคุณ แล้วละลายไปด้วยความรักงั้นรึ
That much butter could kill a guy.ขืนกินเนยขนาดนี้ เป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่
Sort of stretched like butter scraped over too much bread.เหมือนถูกขึงตึง แบบเนยน้อยนิดป้ายขนมปังแผ่นโต
Sunshine, daisies, butter mellowแสงแดด ดอกเดซี่ และเนยมลังมเลียง
Do you think you could put any more butter on that roll, missy?เธอจะใส่เนยไปบนโรลอีกแค่ไหนกันจ๊ะ มิสซี่

butter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拌面[bàn miàn, ㄅㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, 拌面] noodles served with soy sauce; sesame butter etc
太古洋行[Tài gǔ yáng háng, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄧㄤˊ ㄏㄤˊ, 太古洋行] Butterfield and Swire (Hong Kong banking giant)
毛茛[máo gèn, ㄇㄠˊ ㄍㄣˋ, 毛茛] buttercup
牛油[niú yóu, ㄋㄧㄡˊ ㄧㄡˊ, 牛油] butter
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 蛱 / 蛺] butterfly
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 蜨] butterfly
[hú, ㄏㄨˊ, 蝴] butterfly
蝴蝶[hú dié, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 蝴蝶] butterfly
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 蝶] butterfly
蝶泳[dié yǒng, ㄉㄧㄝˊ ㄩㄥˇ, 蝶泳] butterfly stroke (swimming)
蝶类[dié lèi, ㄉㄧㄝˊ ㄌㄟˋ, 蝶类 / 蝶類] butterfly (family)
[sū, ㄙㄨ, 酥] crisp (cakes etc); flaky; brittle; butter; soft; silky; limp
[tí, ㄊㄧˊ, 醍] essential oil of butter
打奶[dǎ nǎi, ㄉㄚˇ ㄋㄞˇ, 打奶] lit. to beat milk; to churn (to make butter); milk foamer (for cappuccino)
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 鸳鸯蝴蝶 / 鴛鴦蝴蝶] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists
蝴蝶犬[hú dié quǎn, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˇ, 蝴蝶犬] papillon (lapdog with butterfly-like ears)
花生浆[huā shēng jiàng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ, 花生浆 / 花生漿] peanut butter
花生酱[huā shēng jiàng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ, 花生酱 / 花生醬] peanut butter
鳞翅[lín chì, ㄌㄧㄣˊ ㄔˋ, 鳞翅 / 鱗翅] scaly wing; Lepidoptera (insect order including butterflies 蝶類|蝶类 and moths 蛾類|蛾类)

butter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカルゴバター[, esukarugobata-] (n) escargot butter
カカオバター[, kakaobata-] (n) cacao butter; cocoa butter
バターピーナッツ[, bata-pi-nattsu] (n) (See バタピー) shelled skinless peanuts prepared in butter (wasei
バタピー[, batapi-] (n) (abbr) (See バターピーナッツ) shelled skinless peanuts prepared in butter
ピーナッツバター;ピーナツバター[, pi-nattsubata-; pi-natsubata-] (n) peanut butter
メープルバター[, me-purubata-] (n) maple butter
よいしょ;よいっしょ[, yoisho ; yoissho] (int) (1) (expression of) effort or strain; Yo-heave-ho!; (vs) (2) to butter up; to suck up to
機嫌を取る;機嫌をとる[きげんをとる, kigenwotoru] (exp,v5r) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby)
機嫌気褄を取る[きげんきづまをとる, kigenkidumawotoru] (exp,v5r) (obsc) (See 機嫌を取る) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby)
気褄を合わす[きづまをあわす, kidumawoawasu] (exp,v5s) (obsc) (See 機嫌をとる) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby)
胡麻をする;胡麻を擂る[ごまをする, gomawosuru] (exp,v5r) to butter up; to try to get on the good side of
茶飯事[さはんじ, sahanji] (n) commonly occurring thing; commonplace event; bread and butter item
虫も殺さぬ[むしもころさぬ, mushimokorosanu] (exp) innocent-looking; looking as though butter would not melt in the mouth
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii)
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish
アフリカンバタフライフィッシュ[, afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus)
アポロ薄羽白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly
アミチョウチョウウオ[, amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific)
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
アラビアンバタフライフィッシュ[, arabianbatafuraifisshu] (n) Arabian butterflyfish (Chaetodon melapterus); blackfin butterflyfish
アンフィカエトドン属[アンフィカエトドンぞく, anfikaetodon zoku] (n) Amphichaetodon (genus of butterflyfishes in the family Chaetodontidae)
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis)
イエロークラウンドバタフライフィッシュ[, iero-kuraundobatafuraifisshu] (n) yellow-crowned butterflyfish (Chaetodon flavocoronatus)
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus)
イエローヘッドバタフライフィッシュ[, iero-heddobatafuraifisshu] (n) yellowhead butterflyfish (Chaetodon xanthocephalus)
イクスキジットバタフライフィッシュ;コウカイミスジ;レッドシーメロンバタフライフィッシュ[, ikusukijittobatafuraifisshu ; koukaimisuji ; reddoshi-meronbatafuraifisshu] (n) blacktail butterflyfish (Chaetodon austriacus); exquisite butterflyfish
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari)
ウミヅキチョウチョウウオ[, umidukichouchouuo] (n) bluelashed butterflyfish (Chaetodon bennetti); Bennett's butterflyfish
ウラシマチョウチョウウオ[, urashimachouchouuo] (n) guyot butterflyfish (Prognathodes guyotensis)
オウギチョウチョウウオ[, ougichouchouuo] (n) scrawled butterflyfish (Chaetodon meyeri); Meyer's butterflyfish
オオフエヤッコダイ[, oofueyakkodai] (n) longnose butterflyfish (Forcipiger longirostris)
オブリクバタフライフィッシュ[, oburikubatafuraifisshu] (n) oblique butterflyfish (Prognathodes obliquus)
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan)
オレンジフェイスバタフライフィッシュ[, orenjifeisubatafuraifisshu] (n) hooded butterflyfish (Chaetodon larvatus)
ガードナーズバタフライフィッシュ[, ga-dona-zubatafuraifisshu] (n) Gardner's butterflyfish (Chaetodon gardineri)
ガイアナバタフライフィッシュ;フレンチバタフライフィッシュ;タスキチョウチョウウオ;ギアナバタフライ[, gaianabatafuraifisshu ; furenchibatafuraifisshu ; tasukichouchouuo ; gianabatafurai] (n) French butterflyfish (Prognathodes guyanensis, was Chaetodon guyanensis); Guyana butterflyfish

butter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะหลีกะหลอ[v.] (kalīkalø) EN: butter up ; flatter FR:
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
เค้กเนยสด [n. exp.] (khēk noēi s) EN: butter cake FR:
คุกกี้เนย[n. exp.] (khukkī noēi) EN: butter cookie FR:
กล้วยอบเนย[n. exp.] (klūay op no) EN: butter coated banana FR:
เนย[n.] (noēi) EN: butter ; fresh butter FR: beurre [m]
เนยจืด[n. exp.] (noēi jeūt) EN: unsalted butter FR: beurre non salé [m]
เนยโกโก้[n. exp.] (noēi kōkō) EN: cocoa butter FR: beurre de coco [m]
เนยเหลว[n. exp.] (noēi lēo) EN: soft butter FR: beurre mou [m]
เนยใส[n.] (noēisai) EN: clarified butter ; ghee FR: beurre clarifié [m] ; beurre purifié [m]
เนยสด [n. exp.] (noēi sot) EN: fresh butter FR: beurre frais [m]
เนยถั่ว[n. exp.] (noēi thūa) EN: peanut butter FR:
เนยถั่วลิสง[n. exp.] (noēi thūa l) EN: peanut butter FR: beurre de cacahuète [m]
ออดอ้อนออเซาะ[v. exp.] (øt-øn øsǿ) EN: talk sweetly ; butter up ; wheedle ; flatter ; plead with sweet words FR:
ปลาชะโอน[n. exp.] (plā cha-ōn) EN: butter catfish ; two-spot glass catfish ; Ompok bimaculatus FR: Ompok bimaculatus
ประจบประแจง[v.] (prajoppraja) EN: butter up ; flatter ; fawn FR: flatter ; passer de la pommade à qqn. (fam.) ; flatter qqn. pour en obtenir qch.
ทาเนย[v. exp.] (thā noēi) EN: spread butter FR: beurrer ; tartiner
ยาหอม[v. exp.] (yā høm) EN: sweet-talk ; butter up FR:
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings ; Clitoria ternatea FR: pois bleu [m] ; Clitoria ternatea
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
บัตเตอร์ฟายล์ กอย[n. exp.] (battoēfāi k) EN: butterfly koi ; longfin koi ; dragon carp FR:
บัตเตอร์ฟลาย[n.] (battoēflāi) EN: butterfly man ; womaniser ; womanizer (Am.) FR: cœur volage.[m] ; coureur de jupons [m]
บัตเตอร์เวิร์ท = บัตเตอร์เวิร์ธ[n. prop.] (Battoēwoēt ) EN: Butterworth FR: Butterworth
เบื่อ[n.] (beūa) EN: butterfly FR: papillon [m]
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: orchid tree ; butterfly tree ; Bauhinia purpurea FR: Bauhinia purpurea
เด็กดักแด้[n. exp.] (dek dakdaē) EN: Butterfly Children ; Cotton Wool Babies ; Crystal Skin Children FR:
ดอกอัญชัน[n. exp.] (døk anchan) EN: butterfly pea ; blue pea vine ; blue vine ; pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
ไฟเดือนห้า[n. exp.] (fai deūoen ) EN: Blood Flower ; Silkweed ; Butterfly Weed ; Milkweed ; Asclepias curassavica FR: Asclepias curassavica
ฟักทองบัตเตอร์นัต[n. exp.] (fakthøng ba) EN: butternut pumpkin FR:
ฟาร์มผีเสื้อ[n. exp.] (fām phīseūa) EN: butterfly farm FR:
อีเบ้อ[n.] (īboē) EN: butterfly FR: papillon de jour [m]
จักจั่นแม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (jakkajan ma) EN: Black-winged Butterfly FR:
จะละเม็ด[n.] (jalamet) EN: pomfret ; butterfish ; Pampus FR: Pampus
กะบี้[n.] (kabī) EN: butterfly FR: papillon [m]
กะเบี้ย[n.] (kabīa) EN: butterfly FR: papillon [m]
กะเบ้อ[n.] (kaboē) EN: butterfly FR: papillon [m]
ก่ำบี้[n.] (kambī) EN: butterfly FR:
กำเบ้อ ; ก่ำเบ้อ[n.] (kamboē) EN: butterfly FR: papillon [m]
ขี่ช้างจับตั๊กแตน[xp] (khī chāng j) EN: break a butterfly on the wheel FR:
มหาหงส์[n.] (mahāhong) EN: White Ginger ; Butterfly Lily ; Garland Flower ; Ginger Lily ; Hedychium coronarium FR: Hedychium coronarium

butter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Butter {f} | mit Butter bestreichen | ohne Butterbutter | to butter | unbuttered
Kräuterbutter {f}herb butter
Palmfett {n} [cook.]palm butter
Anlieger {m}abutter
Butterbrot {n} | Butterbrote
Zitronenfalter {m} (Schmetterling) [zool.]brimstone butterfly
Buttermilch {f}buttermilk
Butterblume {f}buttercup
Butterbonbon {n}butterscotch
Butterdose {f} | Butterdosen
Buttereinwickelpapier {n}butter wrapping paper
Butterfass {n} | Butterfässer
Regelklappe {f}butterfly valve
Kohlweißling {m} [zool.]cabbage white butterfly
Marquesa-Falterfisch {m} (Chaetodon declevis) [zool.]Marquesas butterfly
Absperrklappe {f}shutoff damper; butterfly valve; shut-off valve
Drosselklappe {f} [techn.]throttle valve; butterfly valve
Falterfisch {m} (Chaetodontidae) [zool.]butterfly
Goldstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon aureofasciatus) [zool.]golden stripe butterfly
Punktstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon punctatofasciatus) [zool.]dot dash butterfly
Tabak-Falterfisch {m} (Chaetodon fasciatus) [zool.]raccoon butterfly
Vielpunkt-Falterfisch {m} (Chaetodon multifasciatus) [zool.]pebbled butterfly
Guyana-Falterfisch {m} (Chaetodon guyanesis) [zool.]Guyana butterfly
Hahnenfußgewächs {n}ranunculus; buttercup
Großschuppen-Falterfisch {m} (Chaetodon rafflesi) [zool.]latticed butterfly
Hirsekorn-Falterfisch {m} (Chaetodon miliaris) [zool.]lemon butterfly
Müllers Pinzettfisch {m} (Chelmon muelleri) [zool.]mulleri butterfly
Orangestreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon ornatissimus) [zool.]ornate butterfly
Halsband-Falterfisch {m} (Chaetodon collare) [zool.]Pakistan butterfly
Pfauenauge {n} (Schmetterling) [zool.]peacock butterfly
Perlen-Falterfisch {m} (Chaetodon reticulatus) [zool.]reticulated butterfly
Karibischer Riff-Falterfisch {m} (Chaetodon sedentarius) [zool.]painted reef butterfly
Tränentropfen-Falterfisch {m} (Chaetodon unimaculatus) [zool.]teardrop butterfly
Tinkers Falterfisch {m} (Chaetodon tinkeri) [zool.]tinker butterfly
Vagabund-Falterfisch {m} (Chaetodon vagabundus) [zool.]vagabond butterfly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า butter
Back to top