ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breakfast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breakfast*, -breakfast-

breakfast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breakfast (n.) อาหารเช้า See also: อาหารมื้อเช้า Ops. dinner
breakfast (vi.) ทานอาหารเช้า See also: กินอาหารเช้า Syn. eat
breakfast cereal (n.) อาหารเช้าที่ทำจากธัญพืช (มักจะรับประทานโดยใส่นม)
breakfast nook (n.) ห้องอาหาร See also: ห้องทานข้าว, ห้องรับประทานอาหาร Syn. dinette
English-Thai: HOPE Dictionary
breakfast(เบรค'ฟาสทฺ) n. อาหารมื้อเช้า
English-Thai: Nontri Dictionary
breakfast(n) อาหารเช้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breakfast pieceภาพอาหารเช้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวเช้า (n.) breakfast See also: morning meal Ops. อาหารเย็น, อาหารค่ำ, ข้าวเย็น
อาหารเช้า (n.) breakfast See also: morning meal Syn. ข้าวเช้า Ops. อาหารเย็น, อาหารค่ำ, ข้าวเย็น
B and B (abbr.) คำย่อของ bed and breakfast Syn. guesthouse
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I had my breakfast on the wayฉันทานข้าวเช้าระหว่างทาง
I cooked breakfast for the familyฉันทำอาหารเช้าให้ครอบครัว
I can't ask you out for breakfast?ฉันไม่สามารถชวนคุณออกมาทานข้าวเช้าได้หรือไง
You want me to make you breakfast?คุณอยากให้ฉันทำอาหารเช้าให้ทานหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your breakfast is on the table.อาหารเช้าคุณรออยู่บนโต๊ะ.
Thank you. I have breakfast waiting at home.ขอบคุณหลายๆ ผมมีอาหารเช้า รออยู่ที่บ้าน
Mr. De Winter just ordered breakfast in his room, mademoiselle.- ท่านเพิ่งจะสั่งอาหารเช้าให้ไปส่งที่ห้องครับ
You'll find quantities of breakfast over there. But you must eat it all, or Cook will be mortally offended.มีอาหารเช้าชุดใหญ่อยู่ตรงนั้น คุณต้องทานให้หมดนะ เดี๋ยวแม่ครัวจะน้อยใจ
Well, I'd better get along and arrange some breakfast for the men.ผมควรจะไปจัดหาอาหารเช้าให้คนงานดีกว่า
"The breakfast with the built-in bounce.""อาหารเช้าด้วยในตัวในการตีกลับ".
Jeez, Gordie, how come you didn't get some breakfast stuff likeยี้ กอร์ดี นายเอาอาหารเช้าแบบนี้ มาได้ไงวะ
Nice goin' Abu. Breakfast is served.ทำได้ดีมากอาบู นี่อาหารเช้า
Don't be. Just means I can't have breakfast with you.ไม่ต้อง ก็หมายความว่าฉันไม่สามารถมีอาหารเช้ากับคุณ
I don't even remember what I had for breakfast today.จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเมื่อเช้ากินอะไร..
His breakfast will taste better than any meal you and I have ever tasted.นายก็เป็นแค่พวกเต้นแร้งเต้นกาของโลกนี้เท่านั้น
I came downstairs for breakfast one day and there it was.ฉันลงไปกินข้าเช้าชั้นล่าง และก็เจอไอ้นั่น

breakfast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
早饭[zǎo fàn, ㄗㄠˇ ㄈㄢˋ, 早饭 / 早飯] breakfast
早餐[zǎo cān, ㄗㄠˇ ㄘㄢ, 早餐] breakfast
脆谷乐[Cuì gǔ lè, ㄘㄨㄟˋ ㄍㄨˇ ㄌㄜˋ, 脆谷乐 / 脆穀樂] Cheerios (breakfast cereal)

breakfast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イングリッシュブレックファースト[, ingurisshuburekkufa-suto] (n) English breakfast
コーンフレーク;コーンフレークス[, ko-nfure-ku ; ko-nfure-kusu] (n) cold cereal; breakfast cereal; corn flakes
コンチネンタルブレックファースト[, konchinentaruburekkufa-suto] (n) continental breakfast
ブレックファースト;ブレークファスト[, burekkufa-suto ; bure-kufasuto] (n) breakfast
モーニングサービス[, mo-ningusa-bisu] (n) breakfast special (wasei
朝食を出す[ちょうしょくをだす, choushokuwodasu] (exp,v5s) to serve breakfast
朝食を取る[ちょうしょくをとる, choushokuwotoru] (exp,v5r) to take breakfast
朝ご飯(P);朝御飯(P);朝ごはん[あさごはん, asagohan] (n) breakfast; (P)
朝食[ちょうしょく, choushoku] (n) breakfast; (P)
食事会[しょくじかい, shokujikai] (n) (1) dinner party; ceremonial dinner; (2) dinner meeting (or lunch, breakfast)

breakfast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารเช้า[n. exp.] (āhān chāo) EN: breakfast ; morning meal FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารมื้อเช้า [n. exp.] (āhān meū ch) EN: breakfast FR: petit-déjeuner [m]
ข้าวเช้า[n. exp.] (khāo chāo) EN: breakfast FR: petit déjeuner [m]
กินอาหารเช้า [v. exp.] (kin āhān ch) EN: have breakfast FR: prendre le petit-déjeuner
กินข้าว[v. exp.] (kin khāo) EN: eat ; have lunch ; have breakfast ; have dinner ; have a meal FR: manger ; prendre un repas ; déjeuner ; se sustenter ; se restaurer ; casser la croûte (fam.) ; bouffer (fam.)
กินงาย[v.] (kin-ngāi) EN: have breakfast FR:
มื้อเช้า[n. exp.] (meū chāo) EN: breakfast ; morning meal FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
พร้อมอาหารเช้า[xp] (phrøm āhān ) EN: breakfast included FR: petit déjeuner inclus [m]
รับประทานอาหารเช้า[v. exp.] (rapprathān ) EN: have breakfast ; eat breakfast ; breakfast FR: prendre le petit-déjeuner ; prendre le petit déj (fam.)
ทานอาหารเช้า[v. exp.] (thān āhān c) EN: eat breakfast FR: prendre le petit-déjeuner
ทานข้าวเช้า[v. exp.] (thān khāo c) EN: have breakfast FR: prendre le petit-déjeuner
เกสต์เฮ้าส์ = เกสต์เฮาส์[n.] (kēt-hāo) EN: guesthouse ; bed-and-breakfast FR: pension de famille [f]

breakfast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Frühstück {n} | beim Frühstück | kleines Frühstückbreakfast | at breakfast | continental breakfast

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breakfast
Back to top