ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boomerang

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boomerang*, -boomerang-

boomerang ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boomerang (n.) ไม้ที่มีลักษณะโค้งแบน เมื่อขว้างไปแล้วจะย้อนกลับมาหาผู้ขว้าง
boomerang (n.) สิ่งที่ให้ผลร้ายแบบไม่คาดคิดแก่ผู้ที่ทำหรือพูดออกไป Syn. backfire
boomerang (vi.) ส่งผลร้ายย้อนกลับมา Syn. backfire
English-Thai: HOPE Dictionary
boomerang(บูม'มะแรง) {boomeranged,boomeranging,boomerangs} n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง,อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้,ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม
English-Thai: Nontri Dictionary
boomerang(n) บูมเมอแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go, go, gadget boomerang gun.ไป ไป ปืนบูมเมอร์แรงแก็ดเจ็ท
Remember, I was saying, that it's like the boomerang effect that happens when someone ingests a potion meant for someone else?จำได้ไหม,ฉันกำลังบอกว่า, นั้นมันเหมือน ผลที่เกิดขึ้นแบบบูมเมอแรง เมื่อใครกินยาพิษเข้าไปหมายความว่า
Captain boomerang fetishes: pink unicorns"กัปตันบูเมอแรง หรือ ดิกเกอร์ ฮาร์คเนส" "ทำร้ายร่างกาย 54 ปล้น 98" "เพ้อคลั่ง พิษสุราเรื้อรัง สิ่งปลุกเร้า:
He was the one who left you first, yet... Does he fancy himself to be a boomerang?เขาเป็นคนทิ้งเธอก่อนแท้ๆ เขาคิดว่าตัวเองเป็นบูมเมอร์แรงหรือไง
I tried to send this woman 1,500 miles away, and she boomeranged back into the house I shared with Rita.ผมพยายามส่งผู้หญิงคนนี้ไปไกล 1,500 ไมล์ แล้วเธอก็ย้อนกลับมา กลับมาสู่บ้านที่ผมอยู่กับริต้า
An accomplished sportsman recently returned from foreign travel with... a boomerang.นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จกลับมาจากต่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้ เขากลับมาพร้อมกับ... บูมเมอแรง
Like a Department of Justice boomerang.เหมือนกับบูมเมอแรงของคณะแห่งความยุติธรรม
I'm calling it the Boomerang.ฉันเรียกมันว่าบูมเมอแรง.
It was bent on a 25 degree angle, like a boomerang.มันเอียงทำมุม 25 องศา เหมือนบูมเมอแรง
Or as the tabloids call him. Capitan boomerang.หรือที่นักข่าวเรียกเขาว่า กัปตันบูเมอแรง
Welcome to the party, capitan boomerang.ยินดีต้อนรับเข้าก๊วน กัปตันบูเมอแรง

boomerang ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブーメラン効果[ブーメランこうか, bu-meran kouka] (n) boomerang effect
ムスメハギ[, musumehagi] (n) lei triggerfish (Sufflamen bursa); boomerang triggerfish
ブーメラン[, bu-meran] (n) boomerang; (P)

boomerang ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขว้างงูไม่พ้นคอ[v. (loc.)] (khwāng-ngūm) EN: A bad penny always comes back. FR: revenir comme un boomerang

boomerang ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bumerang {m}boomerang

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boomerang
Back to top