ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-binge-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น binge, *binge*,

-binge- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So we got a lake monster on a binge ?เจอจะเจอสัตว์ประหลาดทะเลสาปเหรอ
Yeah, let's binge tomorrow.ใช่ มาเริ่มต้นกันพรุ่งนี้เลย
It should be super fun. Lots of red capes, blood and binge drinking!มันคงเริ่ดสุดๆไปเลย เสื้อคลุมสีแดง การแข่งขันดื่มเลือด
Pop music now glorifies binge drinking.ทุกวันนี้เพลงป็อบค่อนข้างเน้น เกี่ยวกับการดื่มมากไป แค่ฟังพวกเพลงที่ฮิตๆดู
Honey, you're binge cleaning.เธอกลายเป็นแม่บ้านใจเปลี่ยวแล้ว
Where he's binge drinking on the country folk.ที่ที่เขากำลังออกอาละวาด ดูดเลือดคนอยู่ ตอนนี้
Speaking of sleep, I can't. I don't. I binge eat.ผมกินไม่ได้ นอนไม่หลับ
The occasional bout of depression, which then led to low self-esteem, which led to binge eating, uh...ซึ่งทำให้มีความมั่นใจต่ำ ซึ่งทำให้กินได้น้อยลง
He's nothing but a binge eater with a comb-over.เขาเป็นอะไร แต่การดื่มสุรา กินด้วยหวีมากกว่า.

-binge- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バカ食い[バカぐい;バカくい, baka gui ; baka kui] (n,vs) binge eating
やけ食い;自棄食い[やけぐい, yakegui] (n,vs) binge eating; stress eating
過食症[かしょくしょう, kashokushou] (n) binge eating; bulimarexia
酒浸し[さけびたし;さかびたし, sakebitashi ; sakabitashi] (adj-no) (1) (See 酒浸り・さけびたり・1) liquor-soaked; (n) (2) (See 酒浸り・さけびたり・2) continuous drinking; daily drinking; binge drinking
酒浸り[さけびたり;さかびたり, sakebitari ; sakabitari] (adj-no) (1) liquor-soaked; (n) (2) continuous drinking; daily drinking; binge drinking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -binge-
Back to top