ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*binge*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น binge, -binge-

*binge* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
binge (n.) ช่วงที่ทำกิจกรรมบางอย่างมากไป
harbinger (n.) ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor
English-Thai: Nontri Dictionary
harbinger(n) ผู้ไปล่วงหน้า,ผู้นำ,ผู้เบิกทาง,ลางสังหรณ์,ลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For he is the harbinger of death."มันคือยมทูตเเห่งความตาย
So we got a lake monster on a binge ?เจอจะเจอสัตว์ประหลาดทะเลสาปเหรอ
Yeah, let's binge tomorrow.ใช่ มาเริ่มต้นกันพรุ่งนี้เลย
Anyway, Mr. NBE One here, AKA Megatron, that's what they call him, who's pretty much the harbinger of death, wants to use the Cube to transform human technology to take over the universe.เจ้า NBE - 1 เนี่ย หรือชื่อจริง "เมกะทรอน" ชื่อที่พวกเขาเรียก ซึ่งดูท่าว่าจะเป็นตัวร้าย ต้องการใช้เดอะคิวบ์
The games, the binges, the middle-of-the-night phone calls.ทั้งเกม ทั้งดื่มเหล้า โทรมาปลุกกลางดึก
Glen Echo Car Rentals, it went out of business, but we did find this guy who rented this van to the Harbinger group, and get this, the group never brought it back.แต่เรายังตามหาชาย คนเช่ารถตู้นี้อยู่ ที่ไปฮาบินเกอร์กรุ๊ป และได้นี่ ทางคณะไม่ได้นำรถกลับคืนมา
The Harbinger's facility, yeah.เครื่องอำนวยความสะดวก ของฮาบินเกอร์ ใช่ล่ะ
And the name of the Harbinger doctor.และชื่อหมอในฮาบินเกอร์
We're here about Tom Fargood and the Harbingers of a New Day.เรามานี้เกี่ยวกับเรื่อง ทอม ฟาร์กูด และฮาบินเกอร์ ของนิวเดย์
Based on the Harbinger video,ตามภาพวิดีโอของฮาบินเกอร์
Dr. Brennan's gonna want to confer with that Harbinger doctor.ดร.เบรนเนนอาจต้องการ ไปปรึกษา กับหมอของทางฮาบินเกอร์
There's been an interesting development in the Harbinger case.มีอะไรคืบหน้าที่น่าสนใจบ้าง

*binge* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バカ食い[バカぐい;バカくい, baka gui ; baka kui] (n,vs) binge eating
やけ食い;自棄食い[やけぐい, yakegui] (n,vs) binge eating; stress eating
先駆け(P);魁[さきがけ, sakigake] (n,vs) charging ahead of others; the first to charge; pioneer; forerunner; harbinger; (P)
前兆(P);前徴[ぜんちょう, zenchou] (n,adj-no) omen; portent; sign; premonition; harbinger; (P)
前表[ぜんぴょう, zenpyou] (n) omen; portent; sign; premonition; harbinger
前触れ[まえぶれ, maebure] (n,vs) previous notice; herald; harbinger; portent; (P)
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger
梅暦[うめごよみ, umegoyomi] (n) plum blossoms (as a harbinger of spring)
過食症[かしょくしょう, kashokushou] (n) binge eating; bulimarexia
酒浸し[さけびたし;さかびたし, sakebitashi ; sakabitashi] (adj-no) (1) (See 酒浸り・さけびたり・1) liquor-soaked; (n) (2) (See 酒浸り・さけびたり・2) continuous drinking; daily drinking; binge drinking
酒浸り[さけびたり;さかびたり, sakebitari ; sakabitari] (adj-no) (1) liquor-soaked; (n) (2) continuous drinking; daily drinking; binge drinking

*binge* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาเพศ[n.] (āphēt) EN: portent ; harbinger FR:

*binge* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ess-Sucht {f} [med.]binge eating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *binge*
Back to top