ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

baths

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *baths*, -baths-

baths ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
baths (n.) สระว่ายน้ำ (คำเก่า) Syn. swimming pool
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bathsการอาบน้ำ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Seattle grace just bought that woman four bedrooms and three and a half baths in reykjavíK.รพ.เราจะซื้อบ้านสี่ห้องนอน สามห้องน้ำใน reyjav ให้เธอ
Hot baths like this are pretty nice too.อ่างน้ำร้อนแบบนี้นี่ดีจริงๆ
I keep some for myself and then I take money baths in the rest.ฉันเก็บไว้ใช้เองบ้าง ส่วนที่เหลือก็ขายทำกำไร
Sorta like brothers. Hope you didn't take baths together 'cause one of you would've been 30.ผมหวังว่าแม่คุณคงไม่ใช่พวกคุณอาบน้ำด้วยกันนะ เพราะพวกคุณคนหนึ่งคงอายุซัก 30 ได้
Oh, and I'll need two hot baths and an oven.ผมต้องการ อ่างน้ำร้อน 2 ใบ และก็เตาอบด้วยนะ
Oh, "take long baths or get in some extra naps"?แช่น้ำให้นานขึ้นหรือไม่ก็งีบหลับบ่อยครั้ง
We can go down to the Korean baths and do that thing you were talking about where we wash each other.เอมี่ เราเสียใจจริงๆ ใช่ เราเสียใจ อย่าเลย ฉันจะไม่เป็นไร พวกเธอไม่ใช่สาวๆพวกแรก
No more candlelit baths alone.ห้ามจุดเทียนขณะแช่น้ำคนเดียวอีก
I have never forgotten you, mostly because I had to take oatmeal baths for a week, and I almost scratched my face off.ฉันไม่เคยลืมคุณเลยนะ เพราะฉันต้องอาบน้ำกับข้าวโอ๊ต เป็นอาทิตย์เลย เกือบจะเกาหน้าจนพังเลยด้วย
Gentlemen, steam baths at the local Russian joint.และหนุ่ม ๆ อบไอน้ำในห้องรวมแบบรัสเซีย
Slave to the boilers that heat the bathsทำงานที่ห้องต้มน้ำนี่
Two bedrooms, two baths, limited water views...สองห้องนอน สองห้องน้ำ วิวเห็นทะเลด้วย

baths ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
垢掻き[あかかき, akakaki] (n) (arch) (See 湯女) female assistant who scrubbed customers at public baths and also offered sexual services (Edo period)
湯番[ゆばん, yuban] (n) person at a public bath in charge of heating the water and filling the baths
男風呂[おとこぶろ, otokoburo] (n) (public) baths for men
毛切り石;毛切石[けきりいし, kekiriishi] (n) (arch) stone for cutting one's pubic hair (in public baths)(Edo period)
海水浴場[かいすいよくじょう, kaisuiyokujou] (n) swimming area (in the ocean); swimming beach; seawater baths; (P)
湯治[とうじ, touji] (n,vs,adj-no) hot-spring cure; taking the baths; (P)

baths ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Badeanstalt {f}public baths
Badeanstalt {f}baths

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า baths
Back to top