ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*abomination*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abomination, -abomination-

*abomination* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abomination (n.) ความชัง See also: ความชิงชัง Syn. hatred, loathing, aversion
abomination (n.) สิ่งที่น่าเกลียดชัง See also: สิ่งที่เลวทราม
English-Thai: Nontri Dictionary
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the abomination growing in her womb was a betrayal of me and of the coven!แต่มันมีสิ่งที่น่ารักเกลียดอยู่ในตัวเธอ ...มันทรยศต่อข้าและต่อสายพันธ์
The demon fathered this disgusting abomination from her child!ปีศาจให้กำเนิดสิ่งที่น่ารังเกียจ ความเกลียดชังจากลูกของเธอ
Your persistent dedication to a life of crime is an abomination before God and man.การที่คุณอุทิศชีวิตให้กับอาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่า นั้นก่อความเสียหายร้ายแรงทั้งต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
It is, in obvious fact, an abomination. Begging your pardon, sir, but if you gave a man another chance.ก็เพราะคิดอย่างนี้ เราถึงต้องมาเป็นแบบนี้
Onto my mind it's an abomination to consider it to any man, woman or child in this magnificent country of ours.มันน่าเศร้าใจสำหรับผมที่ทุกคน ไม่ว่าชาย หญิงหรือเด็กๆ ในดินแดนที่สุดแสนงดงาม ของพวกคุณ
What will... what will keep these evil, these abominations at bay?ลองคิดดู MRS. CARMODY: ลองคิดกันดู
Let the abominations smell his blood!ส่งเขา ไปให้แมลงกิน!
I don't care what sort of wretches you keep in your own home, but when you bring freaks and abominations into our churches in front of our children, you will...ค้างคาวผีเป็นปีศาจร้าย แล้วแก... นังนอกรีต ยังจะเอามันมาที่สมาคมอีกเหรอ
It means she's worse than this abomination you've been screwing.หมายความว่า นางยังแย่กว่า นังตัวน่ารังเกียจนี่ ที่เจ้านอนด้วยยังไงล่ะ
Well, this abomination is what happens when you try it with human beings.เอาละ,นี่คือความผิดพลาด ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณทดลอง กับมนุษย์
It's an abomination. It's an eternity in hell.มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ มันเป็นชั่วกาลในนรก
Why are we working with these abominations? Keep talking dirty.ทำไมเราต้่องมาร่วมมือกับพวกน่าขยะแขยงนี่ล่ะ

*abomination* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫猥[yín wěi, ˊ ㄨㄟˇ, 淫猥] abominations; whoredoms

*abomination* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) {Buddh} (See 十善) the ten evil deeds

*abomination* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความชั่วช้าลามก[n. exp.] (khwām chūac) EN: FR: abomination [f]
ความเกลียดชัง[n.] (khwām klīet) EN: hatred FR: haine [f] ; abomination [f[
มารหัวขน[n. exp.] (mān hūa kho) EN: abomination FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *abomination*
Back to top