ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oh

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oh*, -oh-

oh ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oh (int.) คำอุทานแสดงความตกใจ
ohm (n.) หน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า (โอห์ม)
ohmmeter (n.) เครื่องวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า
oho (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชัยชนะ
OHP (abbr.) คำย่อของ overhead projector
English-Thai: HOPE Dictionary
oh(โอ) interj.,n.,interj. คำอุทาน vi. อุทานด้วยคำ"oh"
ohm(โอห์ม) n. หน่วยความต้านทานไฟฟ้า
ohmage(ดฮ'มิจ) n. ความต้านทานไฟฟ้าที่เป็นโอห์ม
ohmmeter(โอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความต้านทานไฟฟ้าเป็นโอห์ม
oho(โอโฮ') interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,ความปีติยินดีหรืออื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
oh(int) โอ,โอ๊ะ
ohm(n) หน่วยวัดความต้านทานของไฟฟ้า
oho(int) โอ้โฮ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
OHC engine; overhead-camshaft engineเครื่องยนต์โอเอชวี, เครื่องยนต์แบบเพลาลูกเบี้ยวเหนือสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ohmโอห์ม, หน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์   W  โดยกำหนดว่าความต้านทานไฟฟ้า 1 โอห์ม คือความต้านทานของตัวนำซึ่งมีปลายทั้งสองต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ แล้วมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำนั้น 1 แอมแปร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ohmmeterโอห์มมิเตอร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ้อ (int.) oh See also: yes, well, right Syn. อ๋อ
อ๋อ (int.) oh See also: yes, well, right Syn. อ้อ
โว้ย (int.) oh
โอ้ (int.) oh
โอ๋ (int.) oh Syn. โอ้
โธ่เอ๊ย (int.) oh,dear! Syn. โธ่เอ๋ย
แหม (int.) oh! See also: ah!
โอ้ (int.) Oh! Syn. โอ้ว่า
โอ้ว่า (int.) Oh!
โอ๊ะ (int.) Oh!
โอห์ม (clas.) ohm
โอห์มมิเตอร์ (n.) ohmmeter
Mendel (n.) บิดาแห่งพันธุศาสตร์ (Gregor Johann)
overhead projector (n.) เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ (คำย่อคือ OHP)
Wesleyan (adj.) ซึ่งเชื่อในคำสอนของ John Wesley See also: (ผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์นิกายหนึ่ง)
Wesleyanism (n.) ความเชื่อในคำสอนของ John Wesley
กับแกล้ม (n.) food eaten with alcoholic drinks Syn. แกล้ม
การติดสุรา (n.) alcoholic See also: drunkenness Syn. การติดเหล้า
การติดเหล้า (n.) alcoholic See also: drunkenness
กิโลเฮิรตซ์ (n.) kilohertz
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Oh, I'm sorry to hear thatโอ เสียใจด้วยที่ทราบ
Oh, how niceโอ ดีจัง
Oh really? I'm moving there tooโอ จริงๆ หรือ ฉันกำลังจะย้ายไปที่นั่นเหมือนกัน
Oh, I don't think soโอ ฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอก
Oh, let's not do the work right now!โอ พวกเราอย่าเพิ่งทำงานนี้ตอนนี้เลย
Oh, I wouldn't read that if I were youโอ ฉันจะไม่อ่านสิ่งนั้นถ้าฉันเป็นคุณ
Oh relax! The books can waitโอ พักผ่อนบ้าง หนังสือนะรอได้อยู่
Oh I'd love to but I have to do some workโอ ฉันอยากจะไป แต่ฉันมีงานบางอย่างที่ต้องทำ
Oh that's so kind of youโอ คุณช่างใจดีเหลือเกิน
Oh thanks, we owe youโอ ขอบใจนะ พวกเราเป็นหนี้คุณ ไปล่ะ
Oh, it was my pleasureโอ ฉันต่างหากที่ต้องยินดี
Oh, I rather like that oneโอ ฉันชอบอันนั้นมากกว่า
Oh, you're dropped something, madamโอ คุณครับ คุณทำบางสิ่งตกไว้
Oh sorry, am I interrupting something here?โอ ขอโทษนะ ฉันมาขัดจังหวะอะไรที่นี่หรือเปล่า?
Oh it's so quiet tonight!โอ คืนนี้ช่างเงียบเหงาเหลือเกิน
Oh no! I can't find my purse!โอไม่ ฉันหากระเป๋าตังส์ไม่เจอ
Oh, it seems like only yesterdayโอ มันดูเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี่เอง
Oh, it's a gorgeous dressโอ มันเป็นชุดที่สวยงามมาก
Oh, what makes you think I need help?โอ อะไรทำให้คุณคิดว่าฉันต้องการความช่วยเหลือไม่ทราบ?
She's engaged to Johnเธอหมั้นกับจอห์น
She's married to Johnเธอแต่งงานกับจอห์น
John, do me a favor?จอห์นทำอะไรให้หน่อยได้ไหม
Did you and John have a good time?คุณและจอห์นสนุกสนานดีไหม
John needs to hand in his work todayจอห์นต้องส่งงานเขาวันนี้
John has influenzaจอห์นเป็นไข้หวัดใหญ่
A Mr John has called to see youคนที่ชื่อนายจอห์นคนหนึ่งโทรมาขอพบคุณ
There is nothing more going on between John and meระหว่างจอห์นและฉันไม่มีอะไรก้าวหน้ามากไปกว่านี้
A Mr John has called to see youผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อจอห์นโทรมาขอพบคุณ
It wasn't? Oh, I thought it wasมันไม่ใช่หรือ? โอ ฉันคิดว่ามันใช่?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Boy, oh boy, I'm telling ya. This guy here is really somethin'.เด็กชายแหมเด็กฉันบอกยา ผู้ชายคนนี้ที่นี่เป็นจริง somethin '
Boy, oh boy. It's really hot, huh?เด็กชายแหมเด็ก มันร้อนจริงๆฮะ?
# And now my life has changed in oh so many waysและตอนนี้ชีวิตของฉันมีการ เปลี่ยนแปลง โอ้ในหลาย ๆทาง
# And now my life has changed in oh so many waysและตอนนี้ชีวิตของฉันมีการ เปลี่ยนแปลง โอ้ในหลาย ๆ
Oh God. Oh God!โอ้ พระเจ้า โอ้ พระเจ้า !
Stop. Stop it. Oh no.หยุด หยุดมัน โอ้ไม่ หยุดมัน ใช่ ใช่
Ali, oh Ali--will you come here?อาลี โอ้ อาลี มานี่หน่อยสิ
That's great. Oh my God!ตายแล้ว ลูกแม่เก่งจังเลย
Man, oh man, oh man. Oh, my God. Wow.ฉันหนอฉัน ฉันหนอฉัน พระเจ้า ผมเคยได้ยินว่าหนึ่งวินาทีก่อนที่จะตาย
I wouldn't want you any other way. - Oh my.ไม่อยากได้ท่าอื่นอีกแล้ว
Bless us, oh Lord, for these thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord, amen.Bless us, oh Lord, for these thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord, amen.
"Oh Babylon the great, oh Babylon the great, the mother of all harlots."Oh Babylon the great, oh Babylon the great, มารดาของหญิงอนาถทั้งหลาย

oh ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[à, ㄚˋ, 啊] oh (interjection)
[ài, ㄞˋ, 唉] alas; oh dear
[hāi, ㄏㄞ, 嗨] oh alas
[ó, ㄛˊ, 哦] oh is that so
[xī, ㄒㄧ, 譆] oh (denoting fright)
乙酸[yǐ suān, ㄧˇ ㄙㄨㄢ, 乙酸] acetic acid (CH3COOH); ethanoic acid
醋酸[cù suān, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ, 醋酸] acetic acid (CH3COOH); acetate
白乾儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白乾儿 / 白乾兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
白干儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白干儿 / 白干兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
酒精[jiǔ jīng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ, 酒精] alcohol; ethanol; also written 乙醇
酒精性[jiǔ jīng xìng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ, 酒精性] alcoholic (beverage)
[chéng, ㄔㄥˊ, 酲] alcoholic
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 醇] alcohol; wine with high alcohol content; rich; pure; good wine; sterols
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 哈里发帝国 / 哈里發帝國] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632)
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, 阿里] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam
莫霍洛维奇[Mò huò luò wéi qí, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, 莫霍洛维奇 / 莫霍洛維奇] Andrija Mohorovichich or Mohorovičić (1857-1936), Croatian geologist and seismologist who discovered the Mohorovichich discontinuity or Moho
石青[shí qīng, ㄕˊ ㄑㄧㄥ, 石青] azurite; copper azurite 2CuCO3-Cu(OH)2; azure blue
丁醇[dīng chún, ㄉㄧㄥ ㄔㄨㄣˊ, 丁醇] butanol; butyl alcohol C4H9OH
不善[bù shàn, ㄅㄨˋ ㄕㄢˋ, 不善] bad; ill; not good at; not to be pooh-poohed; quite impressive
贝努力[Bèi nǔ lì, ㄅㄟˋ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, 贝努力 / 貝努力] Bernoulli (Swiss mathematical family, including Johann (1667-1748) and Daniel (1700-1782))
丙二醇[bǐng èr chún, ㄅㄧㄥˇ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊ, 丙二醇] propylene glycol; propane-1,2-diol C3H6(OH)2
苤蓝[piě lan, ㄆㄧㄝˇ ㄌㄢ˙, 苤蓝 / 苤藍] Brassica oleracea; kohlrabi
氢氧化钙[qīng yǎng huà gài, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, 氢氧化钙 / 氫氧化鈣] calcium hydroxide Ca(OH)2; slaked lime
消石灰[xiāo shí huī, ㄒㄧㄠ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, 消石灰] calcium hydroxide Ca(OH)2; slaked lime
内蒙古自治区[Nèi Méng gǔ zì zhì qū, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 内蒙古自治区 / 內蒙古自治區] Inner Mongolia autonomous region, abbr. 内蒙古, capital Hohhot 呼和浩特市
碳水化合物[tàn shuǐ huà hé wù, ㄊㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ˋ, 碳水化合物] carbohydrate
[táng, ㄊㄤˊ, 醣] carbohydrate
醣类[táng lèi, ㄊㄤˊ ㄌㄟˋ, 醣类 / 醣類] carbohydrate
氢氧化钠[qīng yǎng huà nà, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, 氢氧化钠 / 氫氧化鈉] caustic soda; sodium hydroxide NaOH
烧碱[shāo jiǎn, ㄕㄠ ㄐㄧㄢˇ, 烧碱 / 燒鹼] caustic soda NaOH
苛性钠[kē xìng nà, ㄎㄜ ㄒㄧㄥˋ ㄋㄚˋ, 苛性钠 / 苛性鈉] caustic soda; sodium hydroxide NaOH
苛性钾[kē xìng jiǎ, ㄎㄜ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˇ, 苛性钾 / 苛性鉀] caustic potash; potassium hydroxide KOH
多糖[duō táng, ㄉㄨㄛ ㄊㄤˊ, 多糖] polysaccharide (complex carbohydrate such as starch 澱粉|淀粉 and cellulose 纖維素|纤维素)
多普勒[Duō pǔ lè, ㄉㄨㄛ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, 多普勒] Christian Johann Doppler, Austrian physicist who discovered the Doppler effect
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, 三教九流] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.)
杂居[zá jū, ㄗㄚˊ ㄐㄩ, 杂居 / 雜居] cohabitation (of different populations or races); to coexist
连声[lián shēng, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄥ, 连声 / 連聲] coherent; successive voices agree with one another; to echo
凝聚力[níng jù lì, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄌㄧˋ, 凝聚力] cohesion; cohesiveness; cohesive
结合过程[jié hé guò chéng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, 结合过程 / 結合過程] cohesive process(es)
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 诫 / 誡] commandment; prohibit

oh ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember
あらまあ[, aramaa] (int) wow!; gee!; oh dear!
あらやだ;あらいやだ[, arayada ; araiyada] (exp) Oh no; Oh dear
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens
おやおや[, oyaoya] (int) my goodness!; oh my!; oh dear!
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz
しまった[, shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P)
なんてこった[, nantekotta] (exp) (col) Oh no!; Holy cow!; Damn!
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
やれ[, yare] (int) oh!; ah!; oh dear!; dear me!; thank God!
南無三宝[なむさんぼう, namusanbou] (exp,int) I believe in the Three Treasures of Buddhism; Oh my Great Buddha!; Good heavens!
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention)
アイランドホッグフィッシュ[, airandohoggufisshu] (n) island hogfish (Bodianus insularis)
アオイソハゼ[, aoisohaze] (n) prasites pygmy goby (Eviota prasites); hairfin pygmy goby
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia)
アカイソハゼ[, akaisohaze] (n) Eviota masudai (species of pygmy goby found in Japanese waters)
アカホシイソハゼ[, akahoshiisohaze] (n) melasma pygmy goby (Eviota melasma); black-spotted pygmy-goby
アクセス頻度の低いファイル[アクセスひんどのひくいファイル, akusesu hindonohikui fairu] (n) {comp} infrequently accessed files
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
アットホーム[, attoho-mu] (adj-na,n) cosy (wasei
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator
アドホクラシー[, adohokurashi-] (n) ad-hocracy
アドホック[, adohokku] (n) ad hoc (lat
アドホックモード[, adohokkumo-do] (n) {comp} ad hoc mode
アナトリア語派[アナトリアごは, anatoria goha] (n) Anatolian (branch of languages)
あの人[あのひと, anohito] (pn,adj-no) he; she; that person
アパートメントハウス[, apa-tomentohausu] (n) apartment house
アパルトヘイト;アパルトヘイド[, aparutoheito ; aparutoheido] (n) apartheid
アフロヘア[, afurohea] (n) Afro-hair
アボガドロの法則[アボガドロのほうそく, abogadoro nohousoku] (n) Avogadro's law
アミルアルコール[, amiruaruko-ru] (n) amyl alcohol
アメリカ大木葉木菟[アメリカおおこのはずく;アメリカオオコノハズク, amerika ookonohazuku ; amerikaookonohazuku] (n) (uk) screech owl (Otus asio)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub
カードホッパ[かーどほっぱ, ka-dohoppa] card hopper
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor
キロヘルツ[きろへるつ, kiroherutsu] kilohertz, kHz
クアドハイト[くあどはいと, kuadohaito] quad-height (a-no)
クライアントハブ[くらいあんとはぶ, kuraiantohabu] client hub
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives
クロスプラットホーム[くろすぷらっとほーむ, kurosupurattoho-mu] cross-platform
コンテントハンドラー[こんてんとはんどらー, kontentohandora-] content handler
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation
ゼットハチマル[ぜっとはちまる, zettohachimaru] Z80
ソフトハイフン[そふとはいふん, sofutohaifun] soft hyphen
データの保全性[データのほぜんせい, de-ta nohozensei] data integrity
データの品質[データのひんひつ, de-ta nohinhitsu] data quality
ハードハイフン[はーどはいふん, ha-dohaifun] hard hyphen
ハンドヘルド[はんどへるど, handoherudo] hand held
ハンドヘルドコンピュータ[はんどへるどこんぴゅーた, handoherudokonpyu-ta] hand-held computer
ハンドヘルド計算器[はんどへるどけいさんき, handoherudokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] file maintenance
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] file protection
ファイルの変換[ファイルのへんかん, fairu nohenkan] file conversion
ヘッディング開始[ヘッディングかいし, heddeingu kaishi] start of heading (SOH)
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button
レッドハットリナックス[れっどはっとりなっくす, reddohattorinakkusu] RedHat Linux
ろ波器[ろはき, rohaki] filter (as in water filter)
一段階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system
上端部の余白[じょうたんぶのよはく, joutanbunoyohaku] top margin
下端部の余白[かたんぶのよはく, katanbunoyohaku] bottom margin
事実上の標準[じじつじょうのひょうじゅん, jijitsujounohyoujun] de facto standard (a-no)
事後保全[じごほぜん, jigohozen] corrective maintenance
事後保守[じごほしゅ, jigohoshu] corrective maintenance
交互配置[こうごはいち, kougohaichi] interleaving (vs)
住居表示番号[じゅうきょひょうじばんごう, juukyohyoujibangou] displayed address number
何の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability
出力基本要素の表示様相[しゅつりょくきほんようそのひょうじようそう, shutsuryokukihonyousonohyoujiyousou] aspects of output primitives
切取り画素配列[きりトリガそはいれつ, kiri toriga sohairetsu] clipped pel array
初歩的[しょほてき, shohoteki] fundamental, elementary
基数―1の補数[きすう―1のほすう, kisuu -1 nohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
その他[そのほか, sonohoka] Thai: และอื่น ๆ English: etc.
微笑む[ほほえむ, hohoemu] Thai: ยิ้ม English: to smile
禁じる[きんじる, kinjiru] Thai: ห้าม English: to prohibit
誤報[ごほう, gohou] Thai: ข้อมูลผิดพลาด English: misinformation
誤報[ごほう, gohou] Thai: รายงานข่าวผิดพลาด English: incorrect report

oh ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าว[interj.] (āo) EN: Whoa! ; Oh! ; Eh! FR: Oh !
คุณพระช่วย[xp] (Khun Phra c) EN: Oh my good! God help me! FR: Doux Jésus !
ลืมไป [X] (leūm pai) EN: by the way ; Oh I forgot FR: j'allais oublier ; tant que j'y pense
ไม่น่าเลย[xp] (mai nā loēi) EN: Oh no! ; How awful! ; you should not have done it FR: Zut !
โอ[interj.] (ō) EN: Oh! FR: Oh !
โอ้[excl.] (ō) EN: Oh! FR: Oh ! ; Hé bien !
โอ้ว = โอ้ววว[interj.] (ō) EN: Oh! FR: Oh !
โอ้คุณพระ = โอ้ คุณพระ[interj.] (ō Khun Phra) EN: FR: Oh mon Dieu !
อกจะแตก[X] (okjataēk) EN: Oh my God! ; Man alive! FR:
อกแตก[X] (oktaēk) EN: Oh my God! ; Man alive! FR:
โอ้! มาย ก๊อด = โอ้มายก๊อด[interj.] (Ō māi kǿt) EN: Oh my God! FR: Oh mon Dieu !
โอหนอ[X] (ōnø) EN: why oh why FR:
โอ้ว่า[interj.] (ōwā) EN: Oh! FR: Oh !
โถ[X] (thō) EN: what a pity! ; alas! ; oh dear! FR: hélas !
โธ่[int] (thō) EN: Oh! ; Really! ; Oh dear! ; What a pity! ; Alas! FR:
โธ่เอ๋ย[int] (thō oēi) EN: Oh! ; Really ! ; Oh dear! ; What a pity! ; Alas! FR:
อุ้ย = อุ่ย = อุย[interj.] (ui) EN: Oops! ; Whoops! ; Oh No! ; ouch! FR: Oh là là ; Ouh là là
ว้า[interj.] (wā) EN: Oh no! ; Shit! ; Damn! FR: Mince alors ! ; Merde ! (fam.)
ว้าย อย่า[interj.] (wāi yā) EN: Oh no! FR: Non, pas ça !
แย่ว่ะ[X] (yaē wa) EN: Oh great! FR:
อ๊ะ[X] (a ) EN: What! ; Oh! ; Eh! FR:
อา[interj.] (ā) EN: Ah! ; Hmm ; Oh! FR: Ah !
แอลกอฮอล์[n.] (aenkøhø = a) EN: alcohol FR: alcool [m]
อโลหะ[n.] (alōha) EN: non-metal FR: non-métal [m]
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่[v. (loc.)] (aohūpainā a) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention ; do not pay attention FR: ignorer délibérément
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[n. exp.] (āthisoērøda) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng ) EN: Bohr model FR: atome de Bohr [m]
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) EN: meekly ask someone for help ; swallow one’s pride in asking for assistance ; go to s.o. humbly FR: mythomane
บารอเทอร์มอ ไฮโกรกราฟ = บารอเทอร์มอไฮโกรกราฟ [n.] (bārøthoēmø-) EN: barothermohygrograph FR:
บาดแก้วหู[adj.] (bāt kaēohū) EN: deafening ; strident ; piercing FR:
โบฮีเมีย[n. prop.] (Bōhīmīa ) EN: Bohemia FR:
บ่ฮู้[v. exp.] (bohū) EN: do you read me? ; do you understand? ; are you still with me? FR:
โบห์เรียม[n.] (bōrīem) EN: bohrium FR: bohrium [m]
บริจาคโลหิต[v. exp.] (børijāk lōh) EN: donate blood FR: donner du sang
บอริส จอห์นสัน[n. prop.] (Børis Jønsa) EN: Boris Johnson FR: Boris Johnson
ช่างโลหะ[n. exp.] (chang lōha) EN: metal worker ; metalsmith FR: métallurgiste [m] ; ferronnier [m]
เฉาฮื้อ[n.] (chaoheū) EN: Grass Carp ; Ctenopharyngodon idella FR: Ctenopharyngodon idella
ชาวโรฮิงญา[n. prop.] (chāo Rōhing) EN: Rohingya people FR:
ช่อชมดาว[n. exp.] (chø chom dā) EN: Kohautia gracilis FR: Kohautia gracilis
โชโหว[n.] (chōhōw) EN: Garrulax leucolophus FR: Garrulax leucolophus

oh ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
a priori; von vornherein; mutmaßlich {adv}; ohne Prüfung; ohne Überprüfunga priori
Aborigine {m}; Australischer Ureinwohner | Aborigines
Ureinwohner {m}; Urbewohner
Abbrechen {n} ohne Änderungenabort without change
Achselhöhle {f} [anat.] | Achselhöhlen
Zusatz {m} | ohne Zusatz von | unter Zusatz vonaddition | without the addition of; without adding | while adding of
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Wohlstandsgesellschaft {f} | Wohlstandsgesellschaften
Alkoholgehalt {m}alcohol content; alcoholic content
Alkoholgehalt {m} (im Blut)alcohol level
Alkoholgehalt {m}alcohol strength
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI)
Alkoholiker {m}; Alkoholikerin
Alkoholsteuer {f}alcoholic beverage tax
Alkoholvergiftung {f}alcoholic poisoning
trunksüchtig {adj} | trunksüchtiger | am trunksüchtigstenalcoholic | more alcoholic | most alcoholic
Alkohol {m}alcohol
Alkoholkonsum {m}consumption of alcohol
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign
Angorawolle {f}mohair
Antialkoholiker {m}; Antialkoholikerin
Höhle {f} | Höhlen
Appartement {n}; Etagenwohnung
Rechenart {f} | höhere Rechenartarithmetic | advanced arithmetic operation
Schneckenbohrer {m}; Bohrer
aural {adj}; das Ohr betreffend [med.]aural
aurikular {adj}; die Ohrmuschel betreffend [med.]auricular
Selbsthypnose {f} [math.]autohypnosis
Lauf {m}; Rohr
Kellerwohnung {f} | Kellerwohnungen
Böhmerwald {m}Bohemian Forest
Seidenschwanz {m} [ornith.]Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus)
Sohle {f}; Talsohle
fröhlich; intelligent; aufgeweckt {adj} | fröhlicher; aufgeweckter | am fröhlichsten; am aufgewecktestenbright | brighter | brightest
Saubohne {f} | Saubohnen
Broccoli-Koralle {f}; Blumenkohl-Koralle
Rosenkohl {m}; Sprossenkohl
Bubukuckuck {m} [ornith.]Raffles' Malcoha
Bummler {m}johnny
Bump {m}; erhöhter Kontaktierungsflecken [electr.]bump; raised contact-pad

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oh
Back to top