ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tractor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tractor, *tractor*,

-tractor- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Big old, expensive tractor stuck in the mud.รถแทรคเตอร์ก็ติดหล่ม
The tractor is stuck and we have to pull it out, Alistair.แทรกเตอร์ติดหล่ม เราจะดึงมันขึ้น
Both the tractor and the bentley are registered to a charlie crews.แจ๊คคงคิดว่าเขาต้องตกนรกแล้วแน่ๆ
This car was hit by a tractor trailer.รถคันนี้ถูกรถบรรทุกชน
Both were couples, in a car, hit by a tractor trailer.ทั้งสองครั้งเป็นคู่ชายหญิง อยู่ในรถ ถูกรถบรรทุกชน
Mr. Sanders, your daughter and son-In-Law were hit by the tractor trailer,คุณแซนเดอร์ ลูกสาวและลูกเขยของคุณ ถูกชนด้วยรถบรรทุก
Somebody would have noticed a tractor trailer parked in the neighborhood.แต่ในกรณีนี้ จะต้องมีใครจำได้บ้าง ถ้ามีรถบรรทุกมาจอดแถว ๆ บ้าน
I'm being pulled inside the droid cruiser by a tractor beam.ข้าถูกดึงเข้าไปในยานดรอยด์ ด้วยลำแสงลากจูง
And as the tractor beam is pulling Penny toward to alien mother ship we fade to black.และเมื่อมีลำแสงสาดส่องลงมา เพ็นนีและนายไปสู่ยานแม่ของเอเลี่ยน ...พวกเราก็จะตัดฉากเป็นสีดำ
And the Chairman, Jesus, the way he put his foot down, my guess is the last thing he drove was a tractor on some Ukrainian potato farm.ในฐานะ ปธน. , พระเจ้า แม้แต่วิถีการย่างขา แขกของผมคนนี้รถคันสุดท้าย\ ที่เขาได้ขับเอง
We need that time to get General Skywalker's pod into the tractor beam.เราต้องใช้เวลานั้น ในการนำยานลี้ภัยของนายพลสกายวอล์คเกอร์ เข้าสู่ลำแสงลากจูง
I hate her and the tractor she rode in on.ฉันเกลียดเขาและรถแทรกเตอร์ที่เขาขี่อยู่

-tractor- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖车[tuō chē, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, 拖车 / 拖車] trailer (pulled by tractor or other vehicle)

-tractor- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーデントラクター[, ga-dentorakuta-] (n) garden tractor
トラクタフィーダ[, torakutafi-da] (n) {comp} tractor feeder
トラクタフィード[, torakutafi-do] (n) {comp} tractor feed
トレーラー(P);トレーラ[, tore-ra-(P); tore-ra] (n) trailer (actually a combination of tractor and trailer); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed

-tractor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถอีแต๋น[n. exp.] (rot ī-taēn) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart ; Isan farmer's four wheeled utility truck FR:
รถเกษตร[n. exp.] (rot kasēt) EN: farm truck ; farmer's truck ; E-taen ; E-taen farm tractor ; motorized cart FR:
รถเกษตรกรรม[n. exp.] (rot kasēttr) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart FR:
รถเกษตรกร[n. exp.] (rot kasēttr) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart FR:
รถพ่วง[n.] (rot phūang) EN: articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor FR: remorque [f] ; semi-remorque [m] ; poids lourd [m]
รถไถ[n.] (rot thai) EN: tractor with a plow ; pushcart FR: motoculteur [m] ; tracteur [m]
รถไทยแลนด์ [n. exp.] (rot Thailaē) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart FR:
รถไถนา[n. exp.] (rot thainā) EN: tractor with a plow FR: motoculteur [m]
รถไถนาเดินตาม ; รถไถเดินตาม[n. exp.] (rot thainā ) EN: tractor with a plow FR: motoculteur [m]
รถแทรกเตอร์[n. exp.] (rot thraēkt) EN: tractor FR: tracteur [m]
รถตีนตะขาบ[n. exp.] (rot tīntakh) EN: caterpillar tractor FR:
แทรกเตอร์[n.] (thraēktoē =) EN: tractor FR: tracteur [m]

-tractor- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackerschlepper {m}agricultural tractor; tractor
Ackerschlepperfrontreifen {m}front wheel tractor tyre; tractor front tyre (agricultural)
Gleiskettenschlepper {m}caterpillar tractor
Gartentraktor {m}garden tractor
Sattelzugmaschine {f}prime mover; tractor unit; tractor-trailer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tractor-
Back to top