ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scarce-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scarce, *scarce*,

-scarce- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth.""คนรุ่นใหม่ที่เกิดมาจะเชื่อ ได้ยากว่าจะมีคนแบบนี้ ก้าวเดินด้วยเลือดและเนื้อ อยู่บนโลก"
The first time I saw him, he danced with nobody, though gentlemen were scarce and there was more than one lady without a partner.ครั้งแรกที่ฉันเห็นเขา เขาไม่เต้นรำกับใครเลย แม้ว่าเรากำลังขาดสุภาพบุรุษ และมีสาวๆ หลายคน รอคู่เต้นอยู่
I wanted to see if he could make himself scarce tonight.คิดอยุ่ว่าคืนนี้เค้าจะช่วยผมได้มั้ย
Food and water is scarce and we are distributing rations, but they're very meagre.อาหารและน้ำ ขาดแคลน พวกเราปันส่วนอาหารให้แต่พวกเขาก็ยังขาดแคลน
(sighing) - I think you should make yourself scarce for a while.ฉันคิดว่า คุณควรตัดสินใจเอาเอง ว่าจะทำอย่างไร
Exit visas are scarce in China.วีซ่าขาออกมันหายากมากในประเทศจีน
But food is very scarce there so I need you to eat for the both of us.แต่... อาหารที่นั่นขาดแคลนมาก ผมจึงต้องการให้แม่กินเพื่อเราสองคน
Did you by any chance get the inspiration to open my scarce and ridiculously expensive bottle of scotch?นี่นายได้มีโอกาสมาเปิดเหล้าสก๊อตหายาก และโคตรแพงของฉันมั้ย

-scarce- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枯水[kū shuǐ, ㄎㄨ ㄕㄨㄟˇ, 枯水] scarce water; low water level

-scarce- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
僅少[きんしょう, kinshou] (adj-no,adj-na) (See 僅か) (a) few; (a) little; trifling; insignificant; small (amount); scarce (stocks)

-scarce- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายาก [adj.] (hā yāk) EN: rare ; hard to find ; scarce FR: rare ; recherché ; difficile à trouver
แล้ง[adj.] (laēng) EN: become scarce FR: se tarir
ผีเสื้อหนอนใบรักเซลล์ขีด[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Scarce Blue Tiger FR:

-scarce- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mangelware {f} | Mangelware seinscarce commodity; scarce goods | to be in short supply; to be scarce; to be rare

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scarce-
Back to top