ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rover-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rover, *rover*,

-rover- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They left their land rover here. they're probably headed for the border.พวกเนั้นทิ้งรถไว้ที่นี่ น่าจะมุ่งหน้าไปชายแดน
Hey, so, I took your advice about Chloe. I used the Rover to deliver a soda.เฮ้ กูควรถอดอุปกรณ์ที่จะดูโคลอี้หว่ะ กูเคยใช้ส่งโซดาให้เธอแล้ว
I hope I didn't scare you with the Rover and the soda.ผมหวังว่าคุณคงไม่กลัวมันนะตอนที่ผมเอาโซดาให้
Red Rover, Red Rover send Chino back over.โอมเพี้ยง ส่งชิโน่กลับมาด้วย
I have two games. Red rover and lawn darts.ผมมีสองเกม โรเวอร์สีแดงกับลูกดอกสนาม
Being a cop is always dangerous, but even with the extra back-up and rover cars added to the shifts,การเป็นตำรวจมันก็อันตรายพอแล้ว ถึงจะมีกำลังเสริมหรือเพิ่มรถสายตรจก็เถอะ
A black Rover was jacked from a sports bar last night.รถตู้เเบล็คโรเวอร์ จากสปอร์ตบาร์เมื่อคืนนี้
Black Range Rover got jacked outside a bar in Alameda that same night.รถตู้สีดำ แบล็ค โรเวอร์รุ่นนี้ อยู่นอกบาร์ที่อัลเมด้า คืนเดียวกันนั่น
He plays for Bristol Rover reserves. - Impressive.เขายั่วสาวๆมากเลย ไปนั่งด้วยกันดีกว่า
"Castle storage, 42 rover hill."โรงเก็บของแคสเซิล 42 โรเวอร์ ฮิลล์
He crashed the Mars Rover while attempting to impress a woman.เขาทำยานเคลื่อนที่บนดาวอังคารพังเพราะมั่วแต่จะจีบสาว
I was afraid you were going to fixate on that Mars Rover incident.ผมคิดว่าคุณจะขุดคุ้ยเรื่อง อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับยานเคลื่อนที่บนดาวอังคารนั่นซะอีก

-rover- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรนจ์โรเวอร์[TM] (Rēn Rōwoē) EN: Range Rover FR: Range Rover

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rover-
Back to top