ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pup-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pup, *pup*,

-pup- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lennie, you can't take that pup out of here.เลนนี่ นายยังเอาลูกหมาไปไม่ได้นะ
I told you not to bring that pup in here.ฉันบอกนายแล้ว ว่าอย่าเอาลูกหมาเข้ามาในนี้
But I bet that pup will like it there.ฉันว่าลูกหมาต้องชอบที่นั่นแน่ ๆ
Maybe if you took this pup and you throwed him away, then George would never know and I'd get to tend them rabbits with no trouble.บางทีถ้าเธอเอาลูกหมาตัวนี้ไป เธอโยนมันทิ้ง จอร์จก็จะไม่มีทางรู้ และฉันก็จะเลี้ยง พวกกระต่ายได้ โดยไม่มีปัญหาอะไร
But the herder, he's gonna pitch a pup tent on the Q.T. with the sheep, and he's gonna sleep there.แต่คนที่จะต้อนฝูงแกะ จะต้องเอาเต้นท์สนามไปกางคอยเฝ้าแกะ และก็นอนกับแกะที่นั่นเลย
Goddam pup tent smells like cat piss or worse.ไอ้เต้นท์สนามนั่นก็กลิ่นอย่างกับเยี่ยวแมว
And next to him is the pup of the bunch. That's Max.ข้างๆนี่ เด็กสุดในกลุ่ม แม็กซ์
A pup tent to hide your stretch marks.เต็นท์บ้านหมาเพื่อซ่อนรอยยืดของคุณ
I think it's time I give those little troublemakers a pup talk.ฉันว่า ถึงเวลาไปสนทนา กับเจ้าเด็กแสบพวกนั้นแล้ว
Your pup was chasing my kitten again.ลูกคุณมาวิ่งไล่ ลูกเหมียวของฉันอีกแล้ว
You pup was chasing my kitten again.ลูกคุณวิ่งไล่ลูกเหมียวของฉันอีกแล้ว
What kind of pup you have?คุณมีลูกหมาพันธุ์อะไรหรือ?

-pup- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกหมา[n. exp.] (lūk mā) EN: puppy ; pup FR: chiot [m]
ลูกสุนัข[n.] (lūk sunak) EN: puppy ; pup FR: chiot [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pup-
Back to top