ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-neat-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น neat, *neat*,

-neat- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นระเบียบ (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. มีระเบียบ
เป็นระเบียบ (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. มีระเบียบ
เรียบร้อย (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ
เรียบร้อย (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's a neat fit. Dante keeps it short.นั่นคือพอดีเรียบร้อย Dante ช่วยให้มันสั้น
What a neat idea. All your clothes match. I'm gonna do this.ไอเดียเจ๋งจริงๆ สีเข้ากันหมดเลย เดี๋ยวฉันต้องทำมั่ง
Everything's gotta be in a neat little box...ทุกอย่างจะมีสิ่งที่เหมาะสม สำหรับมันอยู่้ในกล่องเล็ก ๆ...
It's a mess. Remember what a neat freak his mom was?รกชะมัด, ยังจำได้ไหม ความเนี้ยบของแม่เกร็กน่ะ?
You look so neat He looks better with short hairดูดีสุดๆไปเลย ผมสั้นแล้วดูดีกว่าตั้งเยอะ
No, you're not You're a neat and tidy personเปล่าครับ, คุณเป็นคนน่ารักและเรียบร้อย
Look! What a neat gift!ดูสิคะ สวยจัง ของขวัญ
I want neat lines above all.ทุกคนเดินไปตามเส้นขาว เดินตรงไปเลย
I've never seen such clean dry neat looking, dead flesh.ไม่เคยเห็นศพที่ สะอาด เรียบร้อยขนาดนี้มาก่อน ,เพิ่งตายใหม่ๆ
For such a neat monster, I'm making an awfully big mess.สำหรับอสูรที่ระเบียบจัด ผมดันทำเละอย่างแรง
That's a neat trick, considering I was asleep.เป็นกลเม็ดที่เด็ดมาก ทั้งที่ความจริงผมหลับอยู่
How neat he is and plump, this war criminal.ทั้งร่ำรวย ทั้งมีความสุขจริงๆ เจ้า... อาชญากรสงคราม

-neat- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
井井有条[jǐng jǐng yǒu tiáo, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄥˇ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ, 井井有条 / 井井有條] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy
井然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, 井然有序] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy
匀整[yún zhěng, ㄩㄣˊ ㄓㄥˇ, 匀整 / 勻整] neat and well-spaced
整整齐齐[zhěng zhěng qí qí, ㄓㄥˇ ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ ㄑㄧˊ, 整整齐齐 / 整整齊齊] neat and tidy

-neat- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりっとした[, kirittoshita] (adj-f) smart; spruce; neat
こざっぱり[, kozappari] (adv,vs) neat (neatly); tidy; trim
正々;正正[せいせい, seisei] (adj-t,adv-to) accurate; exact; punctual; neat

-neat- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกล้งเกลา[adj.] (klaēngklao) EN: elaborate ; neat ; excellent FR:
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlaø) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive ; paying attention to details ; neat FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
แนบเนียน[adj.] (naēpnīen) EN: fitted snugly ; neat FR:
เนี้ยบ[adj.] (nīep) EN: neat ; cute FR:
ประณีต[adj.] (pranīt) EN: good ; excellent ; careful ; fine ; neat ; subtle ; scrupulous ; elaborate FR: délicat ; raffiné ; recherché ; soigné ; travaillé ; élaboré
เรี่ยมเร้เรไร[adj.] (rīemrērērai) EN: sparklingly clean and neat ; very tidy ; looking like new ; brand-new FR:
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: neat ; tidy ; well arranged FR: convenable ; soigné ; décent
สะอาดตา[adj.] (sa-āt tā) EN: neat FR: bien entretenu
สรุสระ[adj.] (sarusara) EN: rough ; not neat FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -neat-
Back to top