ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-intercom-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intercom, *intercom*,

-intercom- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yesterday, he was just a voice on an intercom and then he was on the radio.เมื่อวานนี้ท่านส่งเสียงมา ทางอินเตอร์คอมแล้วก็ทางวิทยุ
( over intercom ): You're both on with Jack Bauer.ต่อสายแจ็คให้ทั้ง2คนแล้วค่ะ
Can you hold on just a second? My intercom is ringing.ถือให้ผมสักแปปได้ใหม มีโทรสับทางไกลเข้ามา
You'll be able to communicate with Dr. Brennan on our intercom system. All right, thank you.ติดต่อกับดร.เบรนเนนที่ระบบสื่อสารของเรา ขอบคุณ
That new doctor you hired, he hasn't buzzed the intercom for ages.หมอใหม่ที่คุณจ้างมาทำงาน, เขาไม่ได้กดออดมานานแล้วน่ะ
Pipe self-actualizations through the intercom 'til the killer surrenders to a group hug?จนฆาตกรยอมกลับใจเหรอ

-intercom- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターフォン;インターホン[, inta-fon ; inta-hon] (n) intercom (wasei
テレビドアホン[, terebidoahon] (n) video intercom (wasei

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -intercom-
Back to top