ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-insurgent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น insurgent, *insurgent*,

-insurgent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Coalition forces picked up a Shiite insurgent just outside of Baghdad.กองกำลังแนวร่วมก่อความ ไม่สงบที่อยู่นอกแบกแดด
I was heading to a cafe, walking across this little town square, and an insurgent opened fire.ฉันเดินตรงดิ่งไปที่ร้านกาแฟ เดินข้ามพื้นที่กลางเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง และแล้วฝ่ายกบฎ ก็เปิดฉากยิงเข้ามา
He became a thief that the people talk about with resentment, and an insurgent who shakes up the mainstay of the country.เขากลายเป็นโจรที่ ชาวบ้านพูดถึงด้วยความไม่พอใจ และเป็นกบฏที่สั่นคลอนแกนนำของประเทศ
Bagged by an insurgent patrol when I was in Kandahar.ถูกพวกลาดตระเวณจับยัดกระสอบ ตอนที่อยู่ในคานดาฮ่า
No, he had no known ties to any terrorist or insurgent groups.ไม่ เขาไม่ถูกตั้งเป้าว่าผูกพัน กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือกบฏ
You made quick work of those insurgent videos.คุณทำให้การทำงานอย่างรวดเร็ว ของวิดีโอเหล่านั้นก่อความไม่สงบ

-insurgent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反乱者;叛乱者[はんらんしゃ, hanransha] (n) rebel; insurgent
硬軟両派[こうなんりょうは, kounanryouha] (n) stalwart and insurgent factions
逆賊[ぎゃくぞく, gyakuzoku] (n) rebel; traitor; insurgent

-insurgent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
ผู้ก่อการร้าย[n.] (phūkøkānrāi) EN: insurgent ; terrorist ; rioter ; bandit FR: terroriste [m] ; insurgé [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -insurgent-
Back to top