ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hector-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hector, *hector*,

-hector- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm Rob. Hector works underneath me, but not in the biblical sense.ผมชื่อร็อบ เฮคเตอร์ทำงานใต้บังคับผม แต่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะ
Hector told you. Hector told you.เฮกเตอร์บอกคุณเหรอ อย่างงั้นเหรอ
Yeah, well, Hector says that if something goes wrong in there, that you could serve your full sentence.เฮกเตอร์บอกว่า ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาด ถ้าเค้าไม่ยอมลดโทษให้คุณ
Are you having the Hector Avila and Maricruz Delgado wedding today?ที่นั่นกำลังจะมีงานแต่งงานของ เฮคเตอร์ อวิลา กับ มาริครูซ เดลกาโด วันนี้ ไหมครับ?
Yeah,well hector says that you can serve your full sentence.ก็เฮคเตอร์บอกว่า คุณต้องรับโทษในคุก
She's getting married to hector on saturday.เธอกำลังจะแต่งงานกับเฮคเตอร์วันเสาร์นี้แล้ว
I did not give Hector Reale a haircut. I know what you gave him.พี่ต้องรีบๆจัดการแล้วล่ะ
This handsome gentleman here, his name is Hector Lepodise.นี่คือสุภาพบุรุษรูปหล่อ เขาชื่อเฮคเตอร์ เลโปดิส
Your roof has it, my roof has it, Hector makes it.หลังคาบ้านของเธอ หลังคาบ้านของฉัน เฮคเตอร์เป็นคนทำ
By the way, Hector Lepodise is a Christian man.อีกอย่าง เฮคเตอร์ เลโปดิสนับถือคริสเตียน
I'm acting for Hector Lepodise, owner of the bolt factory.ฉันทำหน้าที่แทนคุณเฮคเตอร์ เลโปดิส เจ้าของโรงงานผลิตเกลียว
A very big round of applause for our Hector Lepodise for his 4,000 pula donation to the orphanage.ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับคุณเฮคเตอร์ เลโปดิสของพวกเรา สำหรับเงินบริจาค4,000ปูล่า ให้กับสถานเด็กกำพร้า

-hector- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃克托[Āi kè tuō, ㄞ ㄎㄜˋ ㄊㄨㄛ, 埃克托] Hector (name)

-hector- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฮกเตอร์ = เฮคเตอร์[n. prop.] (Hēktoē ) EN: Hector FR: Hector
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มเหงคะเนงร้าย[v.] (khomhēngkha) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; oppress FR:
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
รังแก[v. exp.] (rangkaē) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute ; bother ; mistreat FR: rudoyer ; malmener ; importuner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hector-
Back to top