ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-crook-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crook, *crook*,

-crook- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not for an old crook like me.ไม่ได้สำหรับคดเก่าอย่างผม
Not for an old crook like me.ไม่ได้สำหรับการโกงเก่าอย่างผม
His name is Flint Marko. He's a small-time crook who's been in and out of prison.ฟลิ้นท์ มาร์โค พวกลักเล็กขโมยน้อย เข้าๆออกๆคุกตลอดเวลา
What kind of crook leaves a note?โจรประเภทไหนกันทิ้งป้ายให้ตำรวจตาม
He's not a crook He's paid by Davidแพทริก เขาไม่ได้เป็นคนคดโกง เราได้เิงินจากเดวิท
A crook trying to become a politician...คนชั่วพยายามเป็นนักการเมือง
If you ain't no crook When I'm in need Holla' we want pre-nup# ถ้านายไม่ใช่คนโกง เราต้องการ สัญญาก่อนสมรส #
If by someone you mean the tender crook of my elbow.ถ้าใครที่เธอว่า รวมถึงข้อศอกของฉันด้วยนะ
And in lighter news, a small-time crook with a long list of wrongs he was making amends for has finally finished, and you'll never guess how it ended.และยังมีข่าวเบาๆ กว่านี้ ตีนแมวเวลาน้อย แต่มีรายการขโมยผิดพลาดซะยาวเหยียด ได้ทำการขโมยของ แล้วสุดท้ายก็ลอยนวล
I knew it back then, but he became an outright crook and came back to us.แม่จำได้แม่น แต่เขากลับเป็นคนเลวกลับมาหาพวกเรา
That's a good cover for the crook you got tending bar downstairs.นั่นจะเป็นเกราะชั้นดี ให้พวกมิจฉาชีพ คุณมีชนักติดหลังอยู่
He called Andrew a crook to his face.เขาเรียกแอนดริวว่า คนหลอกลวงต่อหน้า

-crook- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook
何としても[なんとしても, nantoshitemo] (exp) no matter what it takes; by any means necessary; at all costs; by hook or by crook
姦物;奸物[かんぶつ, kanbutsu] (n) cunning man; crook
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook

-crook- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้โกง[n. exp.] (khī kōng) EN: cheat ; swindler ; chiseler ; crook ; trickster FR:
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment FR: serpenter ; zigzaguer
คดเคี้ยว[v.] (khotkhīo) EN: crook ; wind ; twist ; curve FR:
โกงกิน[v.] (kōngkin) EN: be corrupt ; be a crook FR: être corrompu
ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกล[xp] (mai dāi dūa) EN: by hook or by crook FR: faire flèche de tout bois
งอ[v.] (ngø) EN: bend ; crook ; flex ; curve ; arch ; contract FR: courber ; plier ; recourber ; arquer ; ployer ; fléchir ; infléchir ; gauchir
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain ; thug FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ศฐะ[n.] (satha) EN: crook ; swindler FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -crook-
Back to top