ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-chum-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chum, *chum*,

-chum- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keep that chum line going, Chief. We got five good miles on it.ตักปลาล่อไปเรื่อยๆ สารวัตร มีเหลือพอ 8 กม.ได้
Chief, best drop another chum marker.สารวัตร หย่อนเหยื่ออีกทีซิ
I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit.ฉันก็ขับช้าๆ ได้ ลองมาตักปลานี่ดูมั่งสิ
# Count on me to be your chum #ให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนได้เสมอ
Her chum said that South Korea is a scary place.เขาบอกว่า เกาหลีใต้เป็นสถานที่น่ากลัว
I'm going to chum the water with your head!ฉันจะลอยบนน้ำด้วยหัวนายเลย
All anybody can prove is that a couple of brownies swallowed your chum and died hiding from the fire.ไม่ว่าใครก็สามารถพิสูจน์ได้ว่า สมภารของนายกินไก่วัด และซ่อนตัวจนไฟครอกตาย นายไม่ได้ฆ่าใคร
* Old chum * Boring!- ฉันจะอาเจียน * เพื่อนเกลอ *
A chum of mine was sledging down Claxby Hill.เพื่อนของฉัน เขาตกลงมาจากรถเลื่อน ที่เนินเขาสลักบี้น่ะ
And nobody would even notice a fisherman tossing chum into the water.และไม่มีใครจะแจ้งให้ชาวประมงทราบ โยนเพื่อนสนิทลงไปในน้ำ
Hey, you've been in a chum box, pal.เฮ้ นายอยู่ ในกล่องปลาเน่า พวก ไม่มีใครไปอยู่
Mom, we made a birthday cake for Doby out of seal meat and chum icing.แม่เราทำเค้กวันเกิดสำหรับ Doby ออกมาจากเนื้อสัตว์และประทับตราชุมไอซิ่ง

-chum- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲良しこよし;仲好し小好し[なかよしこよし, nakayoshikoyoshi] (n) (See 仲良し) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum
白鮭[しろざけ, shirozake] (n) (See 鮭・2) chum salmon (Oncorhynchus keta)
[さけ;しゃけ, sake ; shake] (n) (1) salmon (any fish of the family Salmonidae); (2) chum salmon (Oncorhynchus keta)

-chum- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุมแพ ; อำเภอชุมแพ = อ.ชุมแพ[n. prop.] (Chum Phaē ;) EN: Chum Phae ; Chum Phae District FR: Chum Phae ; district de Chum Phae
ชุมพวง ; อำเภอชุมพวง = อ.ชุมพวง[n. prop.] (Chum Phūang) EN: Chum Phuang ; Chum Phuang District FR: Chum Phuang ; dsitrcit de Chum Phuang
ชุมแสง ; อำเภอชุมแสง = อ.ชุมแสง[n. prop.] (Chum Saēng ) EN: Chum Saeng ; Chum Saeng District FR: Chum Saeng ; district de Chum Saeng
ชุมตาบง ; อำเภอชุมตาบง = อ.ชุมตาบง[n. prop.] (Chum Tā Bon) EN: Chum Ta Bong ; Chum Ta Bong District FR: Chum Ta Bong ; district de Chum Ta Bong
คู่ใจ[n.] (khūjai) EN: boon companion ; someone close to one's heart ; chum ; trusted friend ; buddy FR: pote [m] (fam.)
เกลอ[n.] (kloē) EN: close friend ; comrade ; chum ; buddy ; mate ; pal FR: copain [m] ; pote [m] (fam.)
กุดชุม ; อำเภอกุดชุม = อ.กุดชุม[n. prop.] (Kut Chum ; ) EN: Kut Chum ; Kut Chum District FR: Kut Chum ; district de Kut Chum
เพื่อนยาก[n.] (pheūoenyāk) EN: chum ; faithful friend ; true friend FR: copain [m]
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ; วัดพระธาตุเชิงชุม[n. prop.] (Wat Phra Th) EN: Wat Phrathat Choeng Chum FR:
ยางชุมน้อย ; อำเภอยางชุมน้อย = อ.ยางชุมน้อย[n. prop.] (Yāng Chum N) EN: Yang Chum Noi ; Yang Chum Noi District FR: Yang Chum Noi ; district de Yang Chum Noi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -chum-
Back to top