ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-canoe-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น canoe, *canoe*,

-canoe- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then, you're lying in the canoe in your bikini, just waiting like bait.และจากนั้น คุณกำลัง นอนอยู่ใน เรือแคนูใน บิกินี่ ของคุณ เพียงรอ
That's why the White Canoe Has not been sent.เพราะงี้เองเรือแคนูขาวจึงไม่มาสักที...
Hey, I'm just trying to ride this canoe or whatever, okay?เฮ้ ผมกำลัง จะขึ่ แคนุ หรืออะไรเนี่ยแหละ โอเคไหม
I'm talking about a road trip, or a canoe trip, even.ฉันหมายถึงขับรถเที่ยว หรือ ล่องแคนู หรือแม้แต่ ปั่นจักรยาน
It's his canoe and gear.เน€เธžเธฃเธฒเธฐ เน€เธฃเธทเธญเธเธฑเธšเน€เธšเน‡เธ” เธ‚เธญเธ‡เน€เธ‚เธฒ
If the canoe goes straight, it shows her that you can compromise, work together, find a rhythm, move forward in the same direction.ถ้าพายเรือตรง ก็แสดงให้เธอเห็นว่า คุณเป็นคนประนีประนอม อยู่ด้วยกันได้ มีจังหวะ
Got in her canoe and rode all the way there.เธอเตรียมเรือแคนนูแล้วก็นั่งมาตลอดทาง
For the return trip, he borrowed the canoe from Joe Harper, naturally without telling Joe.สำหรับการเดินทางกลับเขายืมเรือ แคนู จากโจอาร์ตมันน์ ตามธรรมชาติโดยไม่บอกโจ

-canoe- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナディアンカヌー[, kanadeiankanu-] (n) Canadian canoe
丸太船;丸太舟[まるたぶね, marutabune] (n) (1) (See 丸子船) wooden transport ship used on Lake Biwa; (2) vessel made from logs, e.g. large dugout canoe
丸木舟;丸木船;独木舟[まるきぶね, marukibune] (n) dugout canoe

-canoe- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคนู[n.] (khaēnū) EN: canoe FR: canoë [m]
กล้อ[n.] (klø) EN: dugout canoe ; dugout FR:
เรือบด[n. exp.] (reūa bot) EN: canoe ; clinker-built canoe ; small boat FR: petite barque [f] ; canoë [m] ; petite embarcation [f]
เรือโบต[n. exp.] (reūa bōt) EN: clinker-built canoe FR: canot [m]
เรือโกลน[n.] (reūaklōn) EN: dugout canoe ; dugout FR:

-canoe- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanu {n} | Kanu fahren; paddelncanoe | to canoe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -canoe-
Back to top