ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bulk-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bulk, *bulk*,

-bulk- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, the bulk of it will be about the pimento loaf.ส่วนนึงจะเป็นเรื่องหมูสับอบพริก
Find a venue, over-order on the drinks, bulk buy the guacamole and advise the girls to avoid Kevin if they want their breasts unfondled.ช่วยหาสถานที่ แล้วก็สั่งเครื่องดื่ม แล้วก็แนะนำพวกสาวๆ ให้ห่างๆเควินเอาไว้
But these are not the bulk orders to the OEMs or retail giants.มันไม่เหมือนกับออเดอร์จำนวนมหาศาล ของโรงงานหรือผู้ค้ารายใหญ่หรอกนะ
From there it was easy. The bulk of the work was done.หลังจากนี้ก็ง่ายแล้ว สิ่งที่ต้องทำส่วนใหญ่เรียบร้อยหมดแล้ว
Uh,the extra flesh will provide the bulk your tongue needs to breathe properly,chew,swallow.เนื้อส่วนเกินนี้จะทำให้ลิ้นคุณใหญ่ขึ้น แต่ก็ยังหายใจ เคี้ยว กลืนได้
The bulk of it's just kept in storage, rarely acknowledged by the conscious mind.เป็นส่วนที่เก็บข้อมูล และความรู้บางอย่างโดยจิตสำนึก
Once they're set, the bulk of the squad cars can approach from the south,พอพวกเค้าเข้าที่ รถเสริมกำลังถึงจะเข้า มาทางใต้
As the bulk of our fleets are engaged on the front linesเนื่องจากยานรบส่วนใหญ่ของเรายังติดภารกิจอยู่ในแนวหน้า
You're going to need a little bulk down there. All right.แต่ไอ้ท่อนี่มันหนักโคตรๆ ปล่อยเป็นหน้าที่คนอึดๆดีกว่านะ
If you're buying hand sanitizer in bulk and hermetically sealing all your windows, you're either Howard Hughes or you're actually sick.ถ้าคุณซื้อน้ำยาล้างมือ ขนาดความจุมาก และคุณผนึกหน้าต่าง ทุกบานเสียแน่นหนา คุณไม่เป็นพวกโรคจิตเภท แบบโฮเวิร์ด ฮิวจ์ส แล้วล่ะก็ ก็คงเป็นคนกำำลังป่้วยมากๆ
The bulk of their first hit, we go onเราถึงต้องลงไปจัดการ
G2 thinks the bulk of the Japanese defensesหน่วยข่าวกรองรายงานว่า..

-bulk- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer
バラ[, bara] (n) (abbr) bulk storage
ばら荷[ばらに, barani] (n) bulk goods
バルク[, baruku] (n) bulk
バルクカーゴ[, barukuka-go] (n) bulk cargo
バルク品[バルクひん, baruku hin] (n) {comp} bulk goods
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work
塊状[かいじょう, kaijou] (adj-no) massive; agglomerated; bulk
込みで買う[こみでかう, komidekau] (exp,v5u) to buy the whole lot; to buy in bulk

-bulk- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งกระจาย[n. exp.] (baeng krajā) EN: bulk breaking FR:
ขายเหมา[v.] (khāimao) EN: sell in bulk ; sell all together ; sell in a single lot FR:
มอดูลัสเชิงปริมาตร[n. exp.] (mødūlat cho) EN: bulk modulus FR:
เรือบรรทุกสินค้าเทกอง[n. exp.] (reūa banthu) EN: bulk carrier FR:
เทกอง[n.] (thēkøng) EN: bulk FR:
ตู้คอนเทนเนอร์แบบเทกอง[n. exp.] (tū khønthēn) EN: bulk container FR:
ยาระบายเพิ่มกาก[n. exp.] (yārabāi pho) EN: bulk laxative FR:

-bulk- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Packungseinheit {f}bulk pack; bulk quantity
Schüttgut {n}bulk material; bulk solids
Gros {n}major part; majority; greater part; bulk
Volumenstrom {m}volume flow; bulk current

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bulk-
Back to top