ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-blitz-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blitz, *blitz*,

-blitz- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This should be an open-code blitz and you know it.นี้ควรจะเป็นแบบสายฟ้าแลบ เปิดรหัส
Put him on. I'm gonna blitz the son of a bitch.เอามาเลย ผมจะเล่นงานไอ้พวกเวนให้หมด
Daws said it's a blitz attack. It's a different M.O.ดอวส์บอกว่ามันเป็นการจู่โจมกระทันหัน เป็นการก่อเหตุแบบอื่น
He sneaks up on them. Gets them from behind. Blitz attacks.เขาเฝ้ามองพวกเธอ เข้าหาพวกเธอจากด้านหลัง โจมตีแบบไม่ให้ตั้งตัวทัน
There's no antemortem bruising. He doesn't use a blitz attack.ไม่มีร่องรอยฟกช้ำ เขาไม่ได้จู่โจมอย่างรุนแรง
There's enough of an obstruction here to park your car, blitz her from behind, and then push her into the vehicle.มันพอที่จะบังสายตาได้จากตรงนี้ เพื่อจอดรถ โจมตีเธอทางด้านหลัง
They then blitz them with overwhelming force...ด้วยอุบายสักอย่าง จากนั้นพวกเขา/Nก็โจมตีพวกเธออย่างแรง
May I remind you this is blitz chess,คุณควรจะจำว่าเกมที่คุณกำลังเล่นเรียกว่าหมากรุก
The media blitz I promised never came.พวกสื่อที่ฉันว่า ไม่โผล่มา
Witness reports indicate a blitz attack.พยานเล่าว่ามีการทำร้ายอย่างรุนแรง
The M.E. didn't see any signs of a blitz attack or struggle.เจ้าหน้าที่ชันสูตรไม่พบร่องรอย ของการโจมตีอย่างรวดเร็วและรุนแรงหรือการต่อสู้ขัดขืน
So the unsub drags Mark over here, then blitz attacks him from behind.งั๊นอันซับก็ลากเหยื่อมาตรงนี้ แล้วก็แล้วก็ลอบโจมตีเขาจากด้านหลัง

-blitz- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大空襲[だいくうしゅう, daikuushuu] (n,n-suf) major air raid; blitz
早指しチェス[はやざしチェス, hayazashi chiesu] (n) speed chess; blitz chess

-blitz- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blitz {m} | wie ein geölter Blitz [ugs.]lightning | like greased lightning; like a bat out of hell; like a blue streak [coll.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -blitz-
Back to top