ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-amaze-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น amaze, *amaze*,

-amaze- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sometimes I even amaze myself.บางครั้งผมยังแปลกใจตัวเอง
Does that amaze anyone else? How did she know it was me?มีใครคนอื่นสนใจมั้ย เธอรู้ได้ไงว่าเป็นฉัน
You never cease to amaze me.เธอนี่ไม่เคยหยุดที่จะทำให้ลุงประหลาดใจเลยนะ
You amaze me.เจ้านี่ช่างเหลือเชื่อ
It is the totem to total modernity that never fails to amaze the world.มันคือผลรวมของความทันสมัย ที่ไม่เคยหยุดสร้างความประหลาดใจให้โลก
You amaze me... every day.คุณสะกดผม... .. เอาไว้ทุกวัน
Truly, Agent Farnsworth, it never ceases to amaze me the infinite variation that mother nature gives us.จริงๆ แล้ว เจ้าหน้าที่ฟรานส์เวิร์น ผมไม่ค่อยประหลาดใจอะไรหรอก มีความผันแปรที่ไม่เคยสิ้นสุด ที่แม่ธรรมชาติมอบให้กับพวกเรา
Well, you amaze me, Liv. You really do.เธอทำฉันทึ่ง จริงๆนะ ลิฟ
I found something that will shock and amaze you.ผมเจอบางอย่างที่จะทำให้คุณทึ่งเลยหล่ะ
You never cease to amaze and...คุณไม่เคยทำให้ฉันหยุดทึ่งและ...
Your shock and amaze plan had better work.แผนความน่าตกใจและประหลาดของนายเวิร์คดีนะ
It never ceases to amaze me.มันไม่เคยหยุดเพื่อตะลึงพรึงเพริดฉัน

-amaze- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一鸣惊人[yī míng jīng rén, ㄧ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, 一鸣惊人 / 一鳴驚人] to amaze the world with a single brilliant feat (成语 saw); an overnight celebrity

-amaze- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พิศวง[v.] (phitsawong) EN: wonder ; amaze ; astonish ; astound FR:
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze FR: être surpris ; être étonné
ทำให้ประหลาดใจ[v. exp.] (thamhai pra) EN: amaze ; astonish FR: stupéfier ; ébahir ; surprendre ; étonner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -amaze-
Back to top