ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-abrasion-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abrasion, *abrasion*,

-abrasion- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The abrasion on your hand is the type sustained in a three-to-five foot fall.รอยถลอกที่มือแสดงถึง มีการหกล้มจากความสูง 3-6 ฟุต
And that explains the abrasion on your palm!เมื่อวาน ผมเห็นผงแบบเดียวกันที่หน้ากระท่อมนั่น...
And that explains the abrasion on your palm!และนั่นแหละที่ทำให้มือคุณถลอก
And this hole in your shirt, there are abrasion marks around it.และรูนี้ในเสื้อของคุณ มีรอยถลอกอยู่โดยรอบ
An abrasion on the frontal bone.รอยครูดที่กระโหลกหน้า
It looks the abrasion we found below the hole is actually just the bottom of a larger wound.รอยเปื้อนที่เราพบอยู่ใต้รูนั้น ที่จริง อยู่ใต้บาดแผลที่ใหญ่กว่า
This ligature mark with the abrasion is the final one.รอยรัดที่คออันนี้เป็นรอยท้ายสุด
You have a slight epidermal abrasion on your forearm.คุณมีการแผลถลอกระดับน้อย อยู่ชั้นหนังกำพร้าที่แขนด้านขวา

-abrasion- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
保護スーツ[ほごスーツ, hogo su-tsu] (n) diver's exposure suit; body suits, wet suits, and dry suits; suit which protects divers from exposure and abrasion
掻き傷;かき傷[かききず, kakikizu] (n) scratch; scrape; abrasion
氷食;氷蝕[ひょうしょく, hyoushoku] (n) glacial scouring; glacial erosion; glacial abrasion
海食台[かいしょくだい, kaishokudai] (n) abrasion platform

-abrasion- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขัดสี[n. exp.] (kān khat sī) EN: abrasion FR: abrasion [f]
การขัดถู[n.] (kān khatthū) EN: abrasion FR: abrasion [f]
การสึกกร่อน [n.] (kān seukkrǿ) EN: erosion ; corrosion ; abrasion FR: abrasion [f]
การสึกหรอแบบขูดขีด[n. exp.] (kān seukrø ) EN: abrasion FR:
การถลอก[n.] (kān thaløk) EN: abrasion FR: abrasion [f]
รอยขีดข่วน[n. exp.] (røi khīt kh) EN: scratch ; mark ; abrasion FR: griffe [f]
รอยสึก[n.] (røiseuk) EN: abrasion FR: abrasion [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -abrasion-
Back to top