ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ร้านเหล้า-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ร้านเหล้า, *ร้านเหล้า*,

-ร้านเหล้า- ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
barfly (n.) ผู้ใช้เวลาดื่มเหล้าอยู่แต่ในบาร์ / ร้านเหล้า (คำไม่เป็นทางการ) Syn. soak, drinker
drinker (n.) ผู้ใช้เวลาดื่มเหล้าอยู่แต่ในบาร์ / ร้านเหล้า (คำไม่เป็นทางการ) Syn. soak
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Three scuzzy bars, one scuzzy strip club, a chili-dog joint, seven or eight nightcaps, and now... scotches in the library.บาร์โสโครกสามบาร์ บาร์โป๊อีกหนึ่ง ร้านขาย ฮ๊อกด็อก, เจ็ด หรือ แปด ร้านเหล้า และนี่...
Did you know that she dated that young man who runs the Stowaway Tavern in Montauk?คุณรู้รึเปล่าว่าเธอเดทกับ ชายหนุ่ม คนที่ทำงาน ร้านเหล้า ในมอนทอก?
Detective, the barfly just left the building through the back exit.คุณนักสืบ ร้านเหล้า แค่ออกจากตึก ผ่านทางออกด้านหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ร้านเหล้า-
Back to top