ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drinker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drinker*, -drinker-

drinker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drinker (n.) ผู้ใช้เวลาดื่มเหล้าอยู่แต่ในบาร์ / ร้านเหล้า (คำไม่เป็นทางการ) Syn. soak
English-Thai: HOPE Dictionary
drinker(ดริง'เคอะ) n. คนดื่ม,นักดื่มเหล้า
English-Thai: Nontri Dictionary
drinker(n) นักดื่ม,คอเหล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอทองแดง (n.) drinker See also: imbiber
คนคอแข็ง (n.) heavy drinker
นักดื่ม (n.) heavy drinker Syn. คนคอแข็ง
นักเลงสุรา (n.) habitual drinker See also: heavy/hard drinker Syn. นักเลงเหล้า
นักเลงเหล้า (n.) habitual drinker See also: heavy/hard drinker
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(Clang)... drinker of blood... - It's off! I'm saved!มันออก ฉันบันทึกไว้ นักฆ่าของ ปีศาจ
It'll transform any metal into pure gold and produces the Elixir of Life which will make the drinker immortal."เปลี่ยนโลหะทุกอย่างให้เป็นทองได้ และยังนำไปปรุงยาชุบชีวิต ซึ่งทำให้ผู้ดื่มเป็นอมตะ
"Properly brewed, the Polyjuice Potion allows the drinker to transform himself temporarily into the physical form of another."ต้มอย่างถูกต้อง น้ำยาสรรพรส มีสรรพคุณในการทำให้ผู้ดื่ม เปลี่ยนสภาพเป็นคนอื่นได้ชั่วคราว
To make the effects of this potion permanent the drinker must obtain his true love's kiss by midnight.เจ้านาย! จะให้ผลของยานี้อยู่ถาวร ผู้ดื่มจะต้องได้รับการจูบจากคนรัก
You are a strong drinker indeed.คุณนี่คอแข็งจริงๆนะคะ
My father was a drinker and a fiend.พ่อฉันเนี่ยนะเป็นไอ้ขี้เมา เป็นนักดื่ม และเรื่องเลวร้ายก็...
Howard was the beer drinker in the family.ฮาร์เวิร์ดดื่มได้เป็นลัง
Not a single tea drinker in the family.ไม่มีใครดื่มชา ในบ้านนี้เลย
Uh, it almost always happens with a heavy drinker and a smoker.อ่า, มันเริ่มเกิดบ่อยขึ้นกับคนขี้เมา
They're real big drinkers, all of 'em.They're real big drinkers, all of 'em.
I heard that wine drinkers are lonely.ผมเคยได้ยินมาว่า คนชอบดื่มไวน์คือคนที่รักสันโดษ
I'm not much of a drinker.ฉันดื่มไม่ค่อยเก่งนะคะ

drinker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キッチンドリンカー[, kicchindorinka-] (n) kitchen drinker
後引き上戸[あとひきじょうご, atohikijougo] (n) insatiable drinker
愛酒[あいしゅ, aishu] (n) love of alcohol; drinker
愛飲家[あいいんか, aiinka] (n) habitual drinker
愛飲者[あいいんしゃ, aiinsha] (n) (habitual) drinker
正覚坊[しょうがくぼう, shougakubou] (n) large sea turtle; heavy drinker
泣き上戸[なきじょうご, nakijougo] (n,adj-no) maudlin drinker
猩々;猩猩[しょうじょう, shoujou] (n) (1) orangutan; (2) heavy drinker
飲み手;飲手[のみて, nomite] (n) heavy drinker
飲助;飲み助;呑み助[のみすけ, nomisuke] (n) tippler; drunkard; heavy drinker
飲酒家[いんしゅか, inshuka] (n) a drinker
ヘビードリンカー[, hebi-dorinka-] (n) alcoholic (from heavy drinker)
下戸[げこ, geko] (n) someone who can't drink; non-drinker; temperate man; (P)
不調法者[ぶちょうほうもの, buchouhoumono] (n) clumsy person; bungler; person with no particular talents (in performing arts); nondrinker; nonsmoker
大虎[おおどら, oodora] (n) (1) big tiger; (2) drinker; staggering drunkard
左党[さとう;ひだりとう, satou ; hidaritou] (n) (1) drinker; wine lover; (2) left (wing); leftist
左利き(P);左利[ひだりきき, hidarikiki] (n) left-handedness; sake drinker; left-hander; (P)
[ざる, zaru] (n) (1) (uk) draining basket (traditionally made of bamboo); colander; strainer; sieve; (2) (abbr) (uk) (See ざる蕎麦) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce); (3) (col) (uk) strong drinker; someone who can drink like a fish
酒飲み;酒呑み;酒呑[さけのみ, sakenomi] (n) (heavy) drinker; drunkard; tippler; boozer
飲ん兵衛;飲んべえ;呑ん兵衛;飲兵衛(io);呑兵衛(io)[のんべえ, nonbee] (n) heavy drinker; tippler

drinker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอเหล้า[n. exp.] (khø lao) EN: heavy drinker FR:
คอเหล้า[n. exp.] (khø lao) EN: discriminating drinker ; connoisseur of liquor FR:
คนคอแข็ง[n. exp.] (khon khøkha) EN: heavy drinker FR:
คอทองแดง[n.] (khø thøngda) EN: heavy drinker FR: buveur [m]
ก้นหนัก[n.] (konnak) EN: tiresome talker ; tiresome drinker ; one who overstays FR:
นักดื่ม[n. exp.] (nak deūm) EN: drinker FR: buveur [m]
นักดื่มสุรา[n. exp.] (nak deūm su) EN: heavy drinker ; alcohol fancier FR: buveur d'alcool [m]
นักเลงสุรา[n. exp.] (naklēng sur) EN: habitual drinker ; heavy drinker ; hard drinker FR:
ผู้ดื่ม[n.] (phū deūm) EN: drinker FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drinker
Back to top