ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*yearning*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น yearning, -yearning-

*yearning* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yearning (n.) ความปรารถนาอย่างมาก
yearningly (adv.) ด้วยความโหยหา See also: ด้วยความละห้อยหา Syn. melancholically, pensively
English-Thai: HOPE Dictionary
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire,craving
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การโหยหา (n.) yearning See also: wishing for, seeking Syn. ความปรารถนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A yearning... combined with the most indescribable bliss... but what was it?ผสมกับความสุขที่เกินบรรยาย แล้วมันคืออะไร
I been yearning for since I'm a baby.ที่ผมโหยหามาตั้งแต่แบเบาะ
But you must continue to have the yearning for the passion of music.แต่เธอจำต้องมีความรู้สึกหลงใหลในดนตรีอย่างต่อเนื่อง
While yearning, while yearning so muchขณะที่ถวิลหา, ขณะที่คิดถึงมากๆ
As a yearning for my son, or... like a conversation with my dead son.อ้อ, \ มันโอเค มีคนที่ฉันชอบของ
If yearning for the deceased lessens...ถ้านั้นทำให้คนที่ตายไปแล้วอ่อนแอลง
I'm not hearing the cries of a deformed creature yearning to be king."หมู่เมฆามืดครึ้มเหนือบ้านเรา ดั่งความใกล้ชิดของท้องทะเลใต้พสุธา
Time passed, but my yearning for Edward never subsided.วันเวลาผ่านไปแต่ว่าเอดเวิร์ดไม่ได้กลับมา
That's what my feelings, my subjective feelings of pain and pleasure and of yearning are.นั่นคือสิ่งที่ความรู้สึกของฉันรู้สึก ส่วนตัวของฉัน ของความเจ็บปวดและความสุขและ ความปรารถนาเป็น
"your huddled masses yearning to breathe free"?You lower classes should breathe freely.
I can promise you that that yearning to be with other people is powerful.to be with other people is remarkable.
#Yearning to breathe free #เธอจะหายใจ ได้อย่างที่เธอต้องการ

*yearning* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切望[せつぼう, setsubou] (n,vs,adj-no) longing for; earnest desire; desperate desire; hope; yearning; hankering; (P)
思慕[しぼ, shibo] (n,vs) yearning; deep affection; (P)
悩ましげ[なやましげ, nayamashige] (adj-na) languishing; yearning; desiring
想望[そうぼう, soubou] (n,vs) longing; yearning
慕情[ぼじょう, bojou] (n) longing; yearning
憧れ(P);憬れ[あこがれ, akogare] (n,adj-no) yearning; longing; aspiration; (P)
結婚願望[けっこんがんぼう, kekkonganbou] (n) desire for marriage; marriage aspiration; yearning for marriage
追慕[ついぼ, tsuibo] (n,vs) cherishing the memory of; yearning for

*yearning* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความอยาก[n.] (khwām yāk) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need ; aspiration FR: envie [f] ; besoin [m] ; désir [m] ; aspiration [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *yearning*
Back to top