ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-yearning-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น yearning, *yearning*,

-yearning- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I been yearning for since I'm a baby.ที่ผมโหยหามาตั้งแต่แบเบาะ
But you must continue to have the yearning for the passion of music.แต่เธอจำต้องมีความรู้สึกหลงใหลในดนตรีอย่างต่อเนื่อง
While yearning, while yearning so muchขณะที่ถวิลหา, ขณะที่คิดถึงมากๆ
As a yearning for my son, or... like a conversation with my dead son.อ้อ, \ มันโอเค มีคนที่ฉันชอบของ
If yearning for the deceased lessens...ถ้านั้นทำให้คนที่ตายไปแล้วอ่อนแอลง
I'm not hearing the cries of a deformed creature yearning to be king."หมู่เมฆามืดครึ้มเหนือบ้านเรา ดั่งความใกล้ชิดของท้องทะเลใต้พสุธา
Time passed, but my yearning for Edward never subsided.วันเวลาผ่านไปแต่ว่าเอดเวิร์ดไม่ได้กลับมา
That's what my feelings, my subjective feelings of pain and pleasure and of yearning are.นั่นคือสิ่งที่ความรู้สึกของฉันรู้สึก ส่วนตัวของฉัน ของความเจ็บปวดและความสุขและ ความปรารถนาเป็น
"your huddled masses yearning to breathe free"?You lower classes should breathe freely.
I can promise you that that yearning to be with other people is powerful.to be with other people is remarkable.

-yearning- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
想望[そうぼう, soubou] (n,vs) longing; yearning
慕情[ぼじょう, bojou] (n) longing; yearning
結婚願望[けっこんがんぼう, kekkonganbou] (n) desire for marriage; marriage aspiration; yearning for marriage
追慕[ついぼ, tsuibo] (n,vs) cherishing the memory of; yearning for

-yearning- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความอยาก[n.] (khwām yāk) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need ; aspiration FR: envie [f] ; besoin [m] ; désir [m] ; aspiration [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -yearning-
Back to top