ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*victimize*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น victimize, -victimize-

*victimize* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
victimize (vt.) ทำให้เป็นเหยื่อ
victimize (vt.) โกง See also: ฉ้อโกง, หลอกลวง Syn. cheat, swindle, trick
English-Thai: HOPE Dictionary
victimize(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Many don't even know they've been victimized until it's too late.หลายคนไม่ได้รู้ว่าพวกเขาได้รับการตกเป็นเหยื่อจนกว่าจะสายเกินไป
See, if you don't betray Chris, you victimize Dominick.ถ้าคุณไม่ทรยศคริส โดมินิคต้องตกเป็นเหยื่อ
Try to help my clients, two young women like yourself who may have been victimized by the same person you dealt with.ผมพยายามช่วยลูกความผม ผู้หญิงสองคนที่เหมือนๆกับคุณ... ...ซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อโดยคนที่คุณเคยรู้จัก
How many of you have ever felt personally victimized by Regina George?มีใครบ้างมั้ย? ที่ตกเป็นเหยื่อของเรจิน่่า จอร์จ?
First, I was victimized by a grizzly. And now you.ฉันไม่แน่ใจว่าอะไรมันจะแย่กว่ากัน คุณเวอร์ทธิงตัน ฉันอธิบายได้ค่ะ
Who does he victimize the most?ใครที่เขาทำให้เป็นเหยื่อมากที่สุด
If you feel victimized by my misunderstanding, why don't you try to justify yourself?ถ้าชั้นกำลังเข้าใจผิด ไหนลองแก้ตัวมาซิ
Even here in paradise, we're victimized by technology.อุตส่าห์หนีมาอยู่ในสวรรค์แท้ ๆ กลับยังตกเป็นทาสของเทคโนฯอีก
He feels alienated, victimized by the world.เขารู้สึกกีดกั้น เป็นเหยื่อของโลกนี้
You know, when they talk about victims getting revictimized by the system, they mean you.คุณก็รู้เมื่อเขาพูดเกี่ยวกับเหยื่อ ถูกทำให้เหมือนเป็นเหยื่ออีกครั้ง เพราะระบบ นั้นหมายถึงกุณ
Then the girl is involved in another crime, victimized twice.แล้วให้เธอไปเกี่ยวข้องกับอีกคดี เป็นเหยื่ออีกคนแทน
And there are others being victimized right now that you can help.และมีอีกหลายคนที่กำลังเป็นเหยื่ออยู่ตอนนี้ คุณสามารถช่วยเขาได้

*victimize* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厄負け[やくまけ, yakumake] (n,vs) victimized by the unlucky year; victimised by the unlucky year
被害者意識[ひがいしゃいしき, higaishaishiki] (n) sense of being victimized

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *victimize*
Back to top