ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*two-faced*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น two-faced, -two-faced-

*two-faced* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
two-faced (adj.) ซึ่งมีสองหน้า See also: ซึ่งตีสองหน้า, ซึ่งหลอกลวง Syn. deceitful, cavilling, treacherous
two-faced (adj.) หลอกลวง
two-faced (adj.) ที่มีสองหน้า
two-facedly (adv.) อย่างมีสองหน้า
two-facedness (n.) การตีสองหน้า See also: การหลอกลวง, การโกง
English-Thai: Nontri Dictionary
TWO-two-faced(adj) โกง,จอมปลอม,ตีสองหน้า,หลอกลวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลองสองหน้า (n.) two-faced drum
ตะโพน (n.) two-faced drum Syn. กลองสองหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're selfish and two-facedเธอเห็นแก่ตัวและตีสองหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You, vile two-faced faggot!ตลบตะแลงเก่งนักใช่ไหม
My problem is a two-faced, four-eyed devious little snipe in a fat suit.ปัญหาของฉันคือ ยายคนตีสองหน้า สี่ตา จอมเสแสร้งหลอกลวงในชุดอ้วนๆนี่ไง
You're nothing but a bunch of heartless, two-faced... vampire fuckers.แกมันไร้ค่า ไร้จิตใจ สองหน้า พวกคลั่งแวมไพร์
You listen to me, you two-faced douche...แกฟังฉันนะ ไอ้งั่งสองหน้า
That you're a two-faced, condescending bitchว่าคุณมันนังสองหน้า ยังกับผู้หญิงสำส่อน
You little two-faced whore.จำคำพูดของคุณไว้นะ , ไม้ใกล้ฝั่ง
How does one go about killing an all-powerful wolf vamp and his two-faced older brother?แล้วใครล่ะจะฆ่า มนุษย์หมาป่าครึ่งแวมไพร์? และน้องชายที่ตีสองหน้า
I'll have a commercial with Luis Guzman in it, and all they'll have are their words and their fears and whatever embarrassing photos they can get from my two-faced mother.ผมจะมีโฆษณาที่ Luis Guzman ร่วมเล่นด้วย แล้วพวกนั้นก็จะมีแค่คำพูดกับความกลัว และรูปภาพน่าขายหน้าอะไรก็ตาม
I don't want to hear any words from someone two-faced like you.ฉันไม่่อยากได้ยินคำพูดอะไรทั้งสิ้น /Nจากคนที่ชอบตีสองหน้าอย่างเธอ
Well, they make up for it by being two-faced and morally bankrupt. And the new accusations that their story... I would give anything to be a fly on the wall in that mansion.พวกเขาจะชดเชยด้วยการตี 2 หน้า และการล้มละลาย ฉันยอมแลกทุกอย่าง เพื่อให้ได้เป็น แมลงวันเกาะอยู่ที่คฤหาสน์นั่น
Then of course, there's Jay, the self-righteous, cock-sucking, two-faced backstabber.แน่นอน ก็คงมีเจย์ พวกชอบคิดว่าตัวเองถูกต้อง พวกดูดจู๋ชาย มนุษย์สองหน้า
You lying, two-faced sack of shit.แกไอ้คนขี้โกหก แม่งโกหกอย่างหน้าด้านๆ

*two-faced* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两面三刀[liǎng miàn sān dāo, ㄌㄧㄤˇ ㄇㄧㄢˋ ㄙㄢ ㄉㄠ, 两面三刀 / 兩面三刀] two-faced, three knives (成语 saw); double-cross; double dealing and back stabbing

*two-faced* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二面性[にめんせい, nimensei] (n) dual nature; bilateral character; two-facedness; two-sidedness
裏表[うらおもて, uraomote] (n) (1) both sides; (2) wrong side out; reverse; opposite; (3) (See 表裏) double-dealing; two faces (c.f. two-faced); (P)

*two-faced* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัณเฑาะว์[n.] (bandǿ) EN: small drum used in Brahmin rites ; small two-faced drum FR: petit tambour brahmanique [m]
ไม่จริงใจ[adj.] (mai jingjai) EN: insincere ; dishonest ; two-faced FR: hypocrite ; malhonnête
นกสองหัว[X] (noksønghūa) EN: two-faced ; double-faced ; duplicitous FR:
สองหน้า[adj.] (søng-nā) EN: double-dealing ; two-faced FR:
ตะโพน[n.] (taphōn) EN: tuned two-faced drum ; two-faced drum FR: tambour horizontal [m]
ตีสองหน้า[adj.] (tīsøng-nā) EN: hypocritical ; two-faced ; double-dealing ; duplicitous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *two-faced*
Back to top