ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sidewalk*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sidewalk, -sidewalk-

*sidewalk* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sidewalk (n.) ทางเท้า See also: บาทวิถี Syn. footway, footpath, pavement
English-Thai: HOPE Dictionary
sidewalk(ไซดฺ'วอล์ค) n. การเดินริมถนน,การเดินข้างถนน,การเดินเท้า,บาทวิถี,ทางข้างถนน
English-Thai: Nontri Dictionary
sidewalk(n) บาทวิถี,ทางเท้า,ทางข้างถนน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sidewalk art exhibitionsนิทรรศการศิลปะบนทางเดินเท้า [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got three dead bodies on a sidewalk... off Venice Boulevard, Justine.ผมมี 3 ศพอยู่บนทางเท้า ที่ถนนเวนิซ จัสตีน
"Tom appeared on the sidewalk with a bucket of whitewash... ""ทอมปรากฏตัวขึ้นข้างทาง พร้อมกับถังสีขาว... "
You´re driving on the sidewalk, man!แกขับขึ้นฟุตบาท บนนี้เขาให้คนเดิน
Worst sidewalk in New York. Look where they put it.ทางเดินในนิวยอร์คนี่ห่วยสิ้นดี ดูซิมันทำเอาไว้ซิ
Old Mrs. Kendleman twisted her ankle, as she puts it, diving for her life when a bunch of school kids rode down the sidewalk on skateboards.คุณนายเคนเดิ้ลแมนข้อเท้าแพลง เธอโกรธเป็นบ้าเป็นหลังเลย ตอนที่มีเด็กวัยรุ่นขี่สเก็ตช์บอร์ดมาชนเธอเข้า
But yet this white woman sees two black guys who look like UCLA students strolling down the sidewalk, and her reaction is blind fear?แต่พอผู้หญิงคนนั้น เห็นคนดำสองคน ที่เหมือนเด็กนักเรียน UCLA เดินเตร่อยู่ข้างถนน และการตอบสนองของเธอ เกิดจากความกลัวงั้นเหรอ
Step onto the sidewalk, sir.ขี้นมาที่ทางเท้าครับ
And you're sitting on the sidewalk, magnetized.ส่วนนายก็นั่งอยู่ข้างถนน แถมยังกลายเป็นแม่เหล็กไปแล้วซะด้วย
Get on the sidewalk! Get on the sidewalk!บนฟุตบาท ขึ้นไปบนฟุตบาท
There was a guy on the sidewalk, had a bunch of them laid out on a blanket.ผมซื้อจากแผงข้างถนนน่ะ
Drop a penny and a blonde receptionist from the 28th floor, and they both hit the sidewalk at the same time.ทั้งคู่จะตก ถึงพื้นพร้อมกัน โดยมี... รู้สึกเค้าจะเรียกว่า,
City sidewalks are covered in all kinds of crap gum, bit of food, cigarette butts, spit.ฟุตบาธถนนเต็มไปด้วย ขยะมากมาย หมากฝรั่ง,เศษอาหาร ก้นบุหรี่,น้ำลาย

*sidewalk* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走道[zǒu dào, ㄗㄡˇ ㄉㄠˋ, 走道] pavement; sidewalk; path; walk; footpath
便道[biàn dào, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄠˋ, 便道] shortcut; pavement; sidewalk; makeshift road
人行道[rén xíng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ, 人行道] sidewalk

*sidewalk* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カフェテラス[, kafeterasu] (n) sidewalk cafe (fre
サイドウォーク[, saidouo-ku] (n) side walk; sidewalk; footpath; pavement
ジベタリアン[, jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath)
人道[じんどう, jindou] (n) humanity; sidewalk; footpath; (P)
歩道[ほどう, hodou] (n) footpath; walkway; sidewalk; (P)
露天商人[ろてんしょうにん, rotenshounin] (n) (See 露天商) sidewalk vendor; street peddler; street vendor

*sidewalk* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand ; vendor who spreads his wares on the sidewalk FR:
บาทวิถี[n.] (bātwithī) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.) FR: trottoir [m]
ฟุตปาท[n.] (futpāt) EN: pavement ; sidewalk (Am.) ; footpath FR: trottoir [m] ; sentier [m]
ทางเดิน[n.] (thāng doēn) EN: footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle ; trail FR: sentier [m] ; passage [m]
ทางเดินเท้า[n. exp.] (thāng doēn ) EN: pavement ; sidewalk (Am.) ; footpath ; pedestal FR: trottoir [m] ; sentier [m]
ทางเท้า[n.] (thāngthāo) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.) FR: trottoir [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sidewalk*
Back to top