ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sidewalk-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sidewalk, *sidewalk*,

-sidewalk- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Tom appeared on the sidewalk with a bucket of whitewash... ""ทอมปรากฏตัวขึ้นข้างทาง พร้อมกับถังสีขาว... "
Worst sidewalk in New York. Look where they put it.ทางเดินในนิวยอร์คนี่ห่วยสิ้นดี ดูซิมันทำเอาไว้ซิ
Old Mrs. Kendleman twisted her ankle, as she puts it, diving for her life when a bunch of school kids rode down the sidewalk on skateboards.คุณนายเคนเดิ้ลแมนข้อเท้าแพลง เธอโกรธเป็นบ้าเป็นหลังเลย ตอนที่มีเด็กวัยรุ่นขี่สเก็ตช์บอร์ดมาชนเธอเข้า
Drop a penny and a blonde receptionist from the 28th floor, and they both hit the sidewalk at the same time.ทั้งคู่จะตก ถึงพื้นพร้อมกัน โดยมี... รู้สึกเค้าจะเรียกว่า,
THAT SEPARATES THE SIDEWALK FROM THE STREET. NOW, THAT TERM IS ONLY USED IN CENTRAL OHIO.วิลเลี่ยมอาศัยอยู่ในแอตแลนต้าตลอด 20 ปี แต่เค้าโตที่โคลัมบัส
You can find them on any sidewalk in any city... people with agendas--คุณสามารถเจอพวกเขาได้บนทางเดินในเมืองต่างๆ.. คนที่มีแผนการที่ต้องทำ
A lot of ants on the sidewalk today.วันนี้เจอมด บนทางเท้าเยอะเลย
Monday night I was working a swing shift at the homeless shelter in Allapatah hosing piss off the sidewalk from the folks waiting to get inside until 8:00-fucking-A.M.คืนวันจันทร์ ผมทำงานผลัดเปลี่ยนกะ ที่ที่พักคนไร้บ้าน ในอัลลาพาทา ฉีดน้ำราดทางเดินไล่
Hi. No, I already faxed the permit to control the sidewalk in front of Gimlet.หวัดดี \ไม่นะ ฉันแฟกซ์ใบอนุญาตไปแล้ว
¶¶ Sidewalk crouches at her feet ¶¶ทางเดินหมอบราบบนเท้าคุณ
The sidewalk is more comfortable than it looks.ทางเท้าก็เดินสบายกว่าที่คิดด้วย
You worked that sidewalk like a Milan runway.หนูเดินบนถนนเหมือนกับเดินบนรันเวย์ในมิลาน

-sidewalk- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カフェテラス[, kafeterasu] (n) sidewalk cafe (fre
ジベタリアン[, jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath)
露天商人[ろてんしょうにん, rotenshounin] (n) (See 露天商) sidewalk vendor; street peddler; street vendor

-sidewalk- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand ; vendor who spreads his wares on the sidewalk FR:
บาทวิถี[n.] (bātwithī) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.) FR: trottoir [m]
ฟุตปาท[n.] (futpāt) EN: pavement ; sidewalk (Am.) ; footpath FR: trottoir [m] ; sentier [m]
ทางเดิน[n.] (thāng doēn) EN: footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle ; trail FR: sentier [m] ; passage [m]
ทางเดินเท้า[n. exp.] (thāng doēn ) EN: pavement ; sidewalk (Am.) ; footpath ; pedestal FR: trottoir [m] ; sentier [m]
ทางเท้า[n.] (thāngthāo) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.) FR: trottoir [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sidewalk-
Back to top