ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*shortly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shortly, -shortly-

*shortly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shortly (adv.) ในไม่ช้า See also: ในเร็วๆ นี้ Syn. presently, quickly
shortly (adv.) อย่างย่อๆ See also: อย่างรวบรัด, โดยสรุป
shortly (adv.) อย่างหยาบๆ See also: อย่างไม่สุภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
shortly(ชอร์ท'ลี) adv. ในระยะอันสั้น,ไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสรุป,ลวก ๆ ,คร่าว ๆ, Syn. briefly
English-Thai: Nontri Dictionary
shortly(adv) ในไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสั้นๆ,ห้วน,คร่าวๆ,โดยสรุป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สักพัก (adv.) shortly See also: just a few minute, about a few minute Syn. ครู่หนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll speak to you shortlyฉันจะบอกกับคุณสั้นๆ
The manager will return shortlyผู้จัดการจะกลับมาเร็วๆ นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know Senator Brenner has to leave shortly, and he's anxious to question this nominee.{\cHFFFFFF}ฉันรู้ว่าวุฒิสมาชิกเบรนเนอร์ มีที่จะออกในไม่ช้า {\cHFFFFFF}และเขาก็อยากจะ คำถามที่ได้รับการแต่งตั้งนี้
A technicality that will shortly be remedied.อันที่จริง นั่นแก้ไขได้
Isn't it true that shortly before the incident on Hill 209 you were involved in an action during which you were put out on flank security?Isn't it true that shortly before the incident on Hill 209... ...you were involved in an action... ...during which you were put out on flank security?
Dr. Alexander Hesse of my staff will be arriving shortly... to give birth to a child he has himself carried to term.ด็อกเตอร์อเล็กซานเดอร์ เฮซจะมาถึงในไม่ช้า เพื่อให้กำเนิดเด็กที่เกิดจากการอุ้มท้องโดยผู้ชาย
I'm afraid he was found shortly after sleeping.เกรงว่าจะเป็นช่วงที่ยาม... ...เผลอหลับ
If you want to reach me, shortly I will be home and we can discuss how you can return my money.และเราจะคุยเรื่องคืนเงิน
Like I said, I'll be home shortly. Give me a call. Okay, thank you.อย่างที่บอก ฉันจะถึงบ้านอีกไม่นาน โทรหาฉัน โอเค ขอบคุณ
Though, shortly before departing, he sealed it until that time when his own true Heir returned to the school.ไม่นานก่อนที่เขาจะจากไป เขาปิดมันไว้ จนกว่าทายาทที่แท้จริงจะมาที่นี่
We can continue to keep an eye on things for you, but my guess is your husband will hang up his dancing shoes shortly anyway,เราจะคอยจับตาดูต่อให้ก้ได้ แต่ผมขอเดาว่า สามีคุณจะแขวนรองเท้าเร็วๆนี้แหละ
The super Typhoon '29, which landed on Kyushu last night, causing significant damage, hit Shikoku shortly after 2PMยกเลิกเที่ยวบิน ไต้ฝุ่นลูกใหญ่หมายเลข 29 ซึ่งมุ่งหน้าสู่ เกาะคิวชูเมื่อคืนนี้
Scenes of Crime will be on their way very shortly, all right?ช่วยเคลียร์ที่เกิดเหตุ ให้เราเข้าไปทำงานสักทีได้มั้ย
The National Guard responded after Illinois Governor Frank Tancredi declared a state of emergency shortly after 3:00 p.m.กองกำลังทหารได้เริ่มปฏิบัติการณ์หลังจากที่ แฟรงค์ แทนเครดี้ ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ ประกาศเหตุฉุกเฉินเมื่อเวลา15นาฬิกาเศษ

*shortly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 向] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
早日[zǎo rì, ㄗㄠˇ ㄖˋ, 早日] soon; shortly; on a day quite soon; promptly
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 嚮] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 曏] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
旋即[xuán jí, ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, 旋即] soon after; shortly

*shortly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プチッ;プチっ[, puchitsu ; puchi tsu] (adv-to) (1) (See ポチっ) with a snap; with a click (beep); (2) (See プチ) shortly; briefly; small
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P)
予鈴[よれい, yorei] (n) (See 本鈴) bell signalling that work, class, etc. will formally begin shortly; first bell; warning bell
五月病[ごがつびょう, gogatsubyou] (n) blues experienced by college freshmen or workplace recruits shortly after beginning school or work; the May blues
所へ[ところへ, tokorohe] (exp) (uk) thereupon; shortly thereafter
時期[じき, jiki] (n-adv,n-t) (1) time; season; period; (adv) (2) (col) (poss. typo for 直(じき)) soon; shortly; (P)
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) soon; in a moment; before long; shortly; (2) nearby; close; (adj-no,n) (3) direct; (4) (See 直取引) spot transaction; cash transaction; (P)
直ぐ[すぐ, sugu] (adj-na,adv,n) (1) (uk) immediately; at once; directly; (2) soon; before long; shortly; (3) easily; without difficulty; (4) right (near); nearby; just (handy); (P)
直に[じきに, jikini] (adv) (1) (See 間もなく・まもなく・1) immediately; directly; soon; shortly; before long; (2) easily; readily; (P)
近く[ちかく, chikaku] (n-adv,n) (1) (See 近い) near; neighbourhood; neighborhood; vicinity; (n-suf) (2) nearly (i.e. "it took nearly one year"); close to; (adv) (3) shortly; soon; (P)
追って;追而[おって, otte] (adv,conj) (1) (追って only) later on; shortly; presently; afterwards; in due course; by and by; (2) P.S.

*shortly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อจิระ[adv.] (ajira) EN: not long ; soon ; shortly FR:
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly FR:
ห้วน ๆ = ห้วนๆ[adv.] (huan-hūan =) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly FR: laconiquement
เกือบ[adv.] (keūap) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; on the point of ; on the verge of FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement ; virtuellement ; de l'ordre de ; sur le point de
เกือบ[adv.] (keūap) EN: shortly ; soon FR: bientôt
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly FR: bientôt ; prochainement
ไม่นาน[adv.] (mai nān) EN: not long ; soon ; shortly ; for a moment FR: pas longtemps ; brièvement
ไม่นานนัก[adv.] (mai nān nak) EN: shortly FR:
ในไม่ช้า[adv.] (nai mai chā) EN: soon ; in the near future ; shortly ; presently FR: bientôt ; prochainement ; aussitôt ; dans un avenir proche ; sous peu ; dans peu de temps ; tout à l'heure
แป๊บ[adv.] (paep) EN: for a moment ; for a second ; shortly ; momentarily ; just a second ; a little moment FR:
ประเดี๋ยว[adv.] (pradīo) EN: for a while ; for a moment ; in a moment ; very soon ; just a moment ; shortly ; for a time ; presently FR: bientôt ; dans un moment
สักพัก[adv.] (sak phak) EN: shortly ; just a few minutes ; about a few minutes ; in a little bit ; in just a moment FR: quelques instants
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials FR: dans les grandes lignes
ต่อมาไม่ช้า[adv.] (tømā mai ch) EN: no long after ; a little later ; shortly afterwards ; before long FR:
ย่อ[adv.] (yø) EN: briefly ; shortly ; concisely FR: brièvement
ย่นย่อ[adv.] (yonyø) EN: in short ; in brief ; briefly ; shortly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *shortly*
Back to top