ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*relaxed*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น relaxed, -relaxed-

*relaxed* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relaxed (adj.) ซึ่งผ่อนคลาย See also: ซึ่งรู้สึกสบาย Syn. untroubled, ease, comfortable
relaxedly (adv.) อย่างผ่อนคลาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สบายตัว (v.) be relaxed See also: relieve, feel relieved Syn. เบาเนื้อเบาตัว
สบายตัว (v.) feel relaxed See also: feel relieved Syn. เบาตัว
เบาตัว (v.) be relaxed See also: relieve, feel relieved Syn. เบาเนื้อเบาตัว, สบายตัว
เบาเนื้อเบาตัว (v.) feel relaxed See also: feel relieved Syn. เบาตัว, สบายตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I'm quite relaxed, actually.{\cHFFFFFF}Oh, I'm quite relaxed, actually.
Pin out, relaxed and died.และเดินไปที่เตียงขาออกผ่อน คลายและเสียชีวิต
And you'll discover How relaxed you can beเธอจะรู้ว่ามันผ่อนคลายได้แค่ไหน
The more nervous I am, the more relaxed people think I am.ยิ่งฉันกังวลมากเท่าไหร่ คนก็คิดว่าฉันดูผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้น
The vagina has to be relaxed in order to open and receive.ช่องจะต้องผ่อนคลาย เพื่อที่จะให้เปิด และยอมรับ
He looks very relaxed for just having shot somebody.เขาดูผ่อนคลาย หลังจากได้ยิงคนอื่น
But the Evo III has not relaxed one bit.แต่E3ก็ยังคงไม่ยอมให้กับทั้งสองคัน
I wonder if they're relaxed and sleeping after making a person like that.ข้าน่ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้พวกเขาคงสบายไปแล้วมั้ง หลังจากที่ทำลายชีวิตคนทั้งคน
Are you more relaxed after telling me?คุณรู้สึกสบายใจหลังจากที่ได้คุยกับผมใช่มั้ย
All right, not that relaxed. Come on, come on.เอาล่ะ, ไม่ใช่สบายเกินไปอย่างนั้น มาเถอะ เร็วเข้า
Why are you so relaxed about this? - So he's got your ID Card. So what?ครูจะเก็บงานที่สั่งไป
I'm confident and relaxed with my ability to improvise.ใจเย็น ซิด ฉันยังเย็นเลย ทำไมนายไม่เดือนร้อนเลยวะ

*relaxed* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, 宽余 / 寬餘] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, 缓 / 緩] slow; unhurried; sluggish; gradual; not tense; relaxed; to postpone; to stall; to stave off; to revive; to recuperate
松快[sōng kuai, ㄙㄨㄥ ㄎㄨㄞ˙, 松快 / 鬆快] less crowded; relieved; relaxed; to relax
轻省[qīng sheng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ˙, 轻省 / 輕省] relaxed; easy
宽心[kuān xīn, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ, 宽心 / 寬心] relieved; comforted; to relieve anxieties; at ease; relaxed; reassuring; happy
轻盈[qīng yíng, ㄑㄧㄥ ˊ, 轻盈 / 輕盈] graceful; lithe; light and graceful; lighthearted; relaxed
[yǒu, ㄧㄡˇ, 懮] grievous; relaxed
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, 心旷神怡 / 心曠神怡] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed
松泛[sōng fàn, ㄙㄨㄥ ㄈㄢˋ, 松泛 / 鬆泛] relaxed

*relaxed* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンツーリズム[, guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll
ゆらり[, yurari] (adv,adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time

*relaxed* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed FR: décontracté
กล้ามเนื้อคลายตัว[n. exp.] (klām neūa k) EN: relaxed muscle FR:
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed FR: être soulagé ; être apaisé
เป็นกันเอง[v. exp.] (penkan-ēng) EN: be friendly ; be informal ; not stand on ceremony ; be relaxed ; feel at home ; feel at ease FR: être naturel
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloē) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure (in) ; have fun ; relish ; be pleased with ; be absorbed FR: jubiler ; avoir du plaisir
รู้สึกแจ่มใส[v. exp.] (rūseuk jaem) EN: feel relaxed FR:
รู้สึกผ่อนคลาย[v. exp.] (rūseuk phøn) EN: feel relaxed FR:
สบาย ๆ = สบายๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy FR: calme ; tranquille ; paisible ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool

*relaxed* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufgelockert; entspannt {adj} | aufgelockerter | am aufgelockertstenrelaxed | more relaxed | most relaxed
locker {adv}relaxedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *relaxed*
Back to top