ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-relaxed-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น relaxed, *relaxed*,

-relaxed- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pin out, relaxed and died.และเดินไปที่เตียงขาออกผ่อน คลายและเสียชีวิต
And you'll discover How relaxed you can beเธอจะรู้ว่ามันผ่อนคลายได้แค่ไหน
The more nervous I am, the more relaxed people think I am.ยิ่งฉันกังวลมากเท่าไหร่ คนก็คิดว่าฉันดูผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้น
The vagina has to be relaxed in order to open and receive.ช่องจะต้องผ่อนคลาย เพื่อที่จะให้เปิด และยอมรับ
He looks very relaxed for just having shot somebody.เขาดูผ่อนคลาย หลังจากได้ยิงคนอื่น
But the Evo III has not relaxed one bit.แต่E3ก็ยังคงไม่ยอมให้กับทั้งสองคัน
I wonder if they're relaxed and sleeping after making a person like that.ข้าน่ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้พวกเขาคงสบายไปแล้วมั้ง หลังจากที่ทำลายชีวิตคนทั้งคน
Are you more relaxed after telling me?คุณรู้สึกสบายใจหลังจากที่ได้คุยกับผมใช่มั้ย
Why are you so relaxed about this? - So he's got your ID Card. So what?ครูจะเก็บงานที่สั่งไป
I'm confident and relaxed with my ability to improvise.ใจเย็น ซิด ฉันยังเย็นเลย ทำไมนายไม่เดือนร้อนเลยวะ
I would have relaxed and dropped the manipulative plotting and devoted myself to being the best girlfriend ever.ฉันควรจะรู้สึกเบาใจ และ ลดความพยายามที่จะปรับตัวไปแล้ว ฉันวางบทและทุ่มเทตัวของฉันเพื่อที่จะเป็น แฟนที่ดีที่สุด ที่เค้าเคยมี
I feel relaxed here and I can concentrate on my studies.แต่เวลาที่ฉันอยู่ที่นี่ ฉันรู้สึกสบายใจและเรียนรู้ได้ดี

-relaxed- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンツーリズム[, guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll

-relaxed- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed FR: décontracté
กล้ามเนื้อคลายตัว[n. exp.] (klām neūa k) EN: relaxed muscle FR:
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed FR: être soulagé ; être apaisé
เป็นกันเอง[v. exp.] (penkan-ēng) EN: be friendly ; be informal ; not stand on ceremony ; be relaxed ; feel at home ; feel at ease FR: être naturel
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloē) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure (in) ; have fun ; relish ; be pleased with ; be absorbed FR: jubiler ; avoir du plaisir
รู้สึกแจ่มใส[v. exp.] (rūseuk jaem) EN: feel relaxed FR:
รู้สึกผ่อนคลาย[v. exp.] (rūseuk phøn) EN: feel relaxed FR:
สบาย ๆ = สบายๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy FR: calme ; tranquille ; paisible ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool

-relaxed- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufgelockert; entspannt {adj} | aufgelockerter | am aufgelockertstenrelaxed | more relaxed | most relaxed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -relaxed-
Back to top