ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*plaza*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น plaza, -plaza-

*plaza* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plaza (n.) ลานกว้างสาธารณะ See also: ตลาดนัด Syn. square, public square, town square
shopping plaza (n.) ห้างสรรพสินค้า Syn. plaza
English-Thai: HOPE Dictionary
plaza(พลา'ซะ,แพลท'ซะ) n. ลานกว้างในตัวเมือง,ตลาดนัด
English-Thai: Nontri Dictionary
plaza(n) ตลาดนัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนามหลวง (n.) Royal Plaza; Sanam Luang See also: the Pramane Ground
สนามหลวง (n.) Royal Plaza; Sanam Luang See also: the Pramane Ground
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Get the children out of the plazaเอาเด็กๆ ออกไปจากลานแห่งนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was having lunch with my mother at Daley Plaza and a man was killed right in front of me.-ฉันทานกลางวันกับแม่ที่ ดาเลย์พลาซ่า... ...และมีผู้ชายถูกฆ่าตายต่อหน้าฉัน
It was you at Daley Plaza that day.เพราะวันนั้นคุณอยู่ที่เดเลย์ พลาซ่า.
Yeah, before at the plaza, I bought a few.ใช่ค่ะ ก่อนหน้านี้ตอนไปห้าง ฉันมานิดหน่อยน่ะค่ะ
That's Kirby plaza, midtown.ตอนนี้ผมสามารถหยุดไซล่าร์...
I used to go by Candice, but ever since I pulled you off of Kirby Plaza... the police have kind of been looking for my old self.ฉันเคยใช้ แคนดิซ แต่ตั้งแต่ฉัน เอาเธอมาจาก เคอร์บี้ พลาซ่า... ตำรวจค่อนข้างจะ ตามหาฉันคนเก่า
Now, I know the Dolphin doesn't have the cachet of the Plaza or the Carlyle, but we operate at 90% capacity.ตอนนี้ผมรู้ว่า ดอลฟิน ไม่มีสมบัติล้ำค่าอะไร หรือแม้แต่ คาร์ไลล์ แต่เราจัดการ ให้มีการเข้าพักอยู่ที่ 90%
Today I walked by the acres of scaffolding outside what used to be the Plaza Hotel and I thought about Eloise....ด้านนอกของตึก ที่เคยเป็นโรงแรมพลาซ่า... ...แล้วก็คิดไปถึงเอโลอีส
Eloise who lived in the Plaza Hotel with her dog Weenie and her parents, who were always away and her English nanny who had eight hairpins made out of bones.เอโลอีสที่พักอยู่ในโรงแรมพลาซ่า... ...กับหมาชื่อวีนี่ย์ และพ่อแม่ที่มักจะไม่ค่อยอยู่บ้าน... และพี่เลี้ยงชาวอังกฤษของเธอกับ ที่ติดผมทำจากกระดูก 8 อัน
Can you hear her ghost wandering around the collapsing corridors of her beloved Plaza trying to find her nanny's room calling out to the construction workers in a voice that nobody hears:ตามระเบียงผุพังของโรงแรมพลาซ่ามั้ย... ...พยายามหาห้องพี่เลี้ยง... ...ตะโกนเรียกพวกคนงานก่อสร้าง...
All right.If you change your mind,I'm staying at the plaza del sol.ได้ ถ้าแกเปลี่ยนใจ/ฉันอยู่ที่ เดล โซ พลาซ่า
Who pulled you out of Kirby Plaza when you were about to blow up?ใครพานายออกจากเคอร์บี้ พลาซ่า ตอนนายจะระเบิด
I heard Homeland made a surprise visit to the plaza, huh?ฉันได้ยินว่า ทางกระทรวงไปเซอร์ไพร์สพวกนายที่นั่นนี่

*plaza* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミュプラザ[, amyupuraza] (n) (abbr) amusement plaza
プラザ(P);プラーザ[, puraza (P); pura-za] (n) plaza; (P)
プラザ合意[プラザごうい, puraza goui] (n) Plaza agreement (1985 agreement of G5 nations)
広場[ひろば, hiroba] (n) plaza; (public) square; piazza; forum; open space; (P)
照明灯[しょうめいとう, shoumeitou] (n) light used for brightly lighting up a plaza, building, etc.
駅前広場[えきまえひろば, ekimaehiroba] (n) station square (plaza)

*plaza* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลาน[n.] (lān) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]
ลานพระบรมรูปทรงม้า [n. prop.] (Lān Phrabor) EN: Equestrian Plaza FR:
ลานพระราชวังดุสิต[n. prop.] (Lān Phrarāt) EN: Royal Plaza ; Dusit Palace Plaza FR:
พันธุ์ทิพย์พลาซ่า = พันทิปพลาซ่า ; พันธุ์ทิพย์[TM] (Phanthip Ph) EN: Pantip Plaza FR: Pantip Plaza
พลาซ่า[n.] (phlāsā) EN: plaza FR:
สนามหลวง[n. prop.] (Sanām Lūang) EN: Sanam Luang ; Royal Plaza ; Royal Cremation Ground FR: Sanam Luang ; place du Palais royal (Bangkok)
ศูนย์บันเทิงนานาพลาซ่า[TM] (Sūn Banthoē) EN: Nana Entertainment Plaza FR: Nana Entertainment Plaza
สุรินทร์พลาซ่า[TM] (Surin Phlās) EN: Surin Plaza FR: Surin Plaza

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *plaza*
Back to top