ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*picturesque*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น picturesque, -picturesque-

*picturesque* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
picturesque (adj.) สวย See also: งดงาม, มีเสน่ห์ Syn. pictorial, scenic, graphic
English-Thai: HOPE Dictionary
picturesque(พิค'เชอะเรสคฺ) adj.สวย,งดงาม,น่าดู,เหมือนภาพวาด, See also: picturesqueness n., Syn. striking
English-Thai: Nontri Dictionary
picturesque(adj) สวย,งดงาม,น่าดู,เหมือนภาพวาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
picturesqueงามดั่งวาด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not in externals, but her inner landscape is quite picturesque, I suspect.ภายนอกไม่เหมือนหรอกค่ะ แต่ภายในใจของหล่อน เหมือนภาพวาดอันสวยงาม
Actually in a suburb of Bonn called PIittersdorf on the Rhine, which sounds much more picturesque than it is.นอกเมืองของ Bonn เรียกว่า Plittersdorf ซ่งฟังดูสวยกว่าที่มันเป็น
It's much easier to enjoy the picturesque route we travel to work when you remove the specter of fiery vehicular death.เธกเธฑเธ™เธŠเนˆเธฒเธ‡เธ‡เนˆเธฒเธขเธเธงเนˆเธฒเธกเธฒเธ เธ—เธตเนˆเธ‰เธฑเธ™เน„เธ”เน‰เธŠเธกเธงเธดเธงเธชเธงเธขเน† เธ•เธญเธ™เน€เธ”เธดเธ™เธ—เธฒเธ‡ เนƒเธ™เธ‚เธ“เธฐเธ—เธตเนˆเธ™เธฒเธขเน€เธชเธตเนˆเธขเธ‡เธญเธฑเธ™เธ•เธฃเธฒเธขเธšเธ™เธ—เน‰เธญเธ‡เธ–เธ™เธ™
How could a person be so picturesque even just sitting?ทำไมฉันดูหล่อและผ่อนคลายแค่นั่งเฉยๆนะ
Spain is considered a mostly mountainous country, interspersed with picturesque plateaus and arid valleys.โอเค งั้นกระโดดกลับมาที่ประเทศสเปน เฮ้ย ฟังนี่ เรื่องจริงแบบขำๆ
Those, of course, are very sporting names, and that's why we've come to this very picturesque racetrack.ทั้งคู่มีชื่อสปอร์ต และนั่นคือเหตุผล ที่เอามาในสนามแข่ง
Just a picturesque backdrop.เป็นแค่ฉากหลังที่สวยงาม

*picturesque* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如画[rú huà, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, 如画 / 如畫] picturesque

*picturesque* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピクチャレスク[, pikucharesuku] (n) picturesque
八景[はっけい, hakkei] (n) eight picturesque sights
明美[めいび, meibi] (adj-na,n) picturesque; beautiful
景勝[けいしょう, keishou] (n) picturesque scenery; (P)
景勝地[けいしょうち, keishouchi] (n) picturesque scenery
画趣[がしゅ, gashu] (n) picturesqueness
絵模様[えもよう, emoyou] (n) picturesque design
絵画的[かいがてき, kaigateki] (n) (1) picturesque; (2) pictorial; graphic
絶景[ぜっけい, zekkei] (n) superb view; picturesque scenery

*picturesque* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าดู[adj.] (nā dū) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating FR: attrayant ; spectaculaire ; digne d'être vu

*picturesque* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Malerhaftigkeit {f}picturesqueness
pittoresk; malerisch {adj}picturesque
pittoresk; malerisch {adv}picturesquely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *picturesque*
Back to top