ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pacifier*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pacifier, -pacifier-

*pacifier* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pacifier (n.) คนที่ทำให้เกิดความสงบ See also: ผู้ทำให้สงบ, สิ่งที่ก่อให้เกิดความสงบ Syn. dummy
English-Thai: HOPE Dictionary
pacifier(แพส'ซะไฟเออะ) n. ผู้ทำให้สงบ,สิ่งที่ทำให้สงบ,
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุกนม (n.) child´s pacifier See also: nibble, comforter
หัวนม (n.) child´s pacifier See also: nibble, comforter Syn. จุกนม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The defense system is automatic and solar assisted, oxygen-fed, auto lock, 100-millimeter pacifiers made by Milland aerospace.เรามีระบบป้องกันอัติโนมัติ และแผงโซล่าเซลล์ เครื่องให้อ๊อกซิเจน,ออโต้ล็อค ป้อมปืนขนาด 100 มม. ถูกสร้างโดย บ.มิลแลนด์
I can't find Carl's pacifiers anywhere.ผมหาจุกนมของคาร์ลไม่เจอซักที่เลย
But after normal babies get their pacifiers taken away... you forget all about Baby Corp.แต่หลังจากที่เด็กธรรมดาถูกเอาจุกนมไป นายก็จะลืมบอสัดเบบี๋
I just don't-Will you hand me that pacifier?ฉันไม่อยาก คุณช่วยหยิบจุกนมตรงนั้นให้หน่อยสิ?
Matt, did you find his pacifier?แมท คุณเห็นจุกนมของลูกไหม ?
Oh, shoot. I forgot the pacifier.โอ้ เดี๋ยวก่อน ฉันลืมจุกหลอก
He stayed with him while he slept and then gave him his pacifier.เขาอยู่กับเด็ก ขณะที่เด็กหลับ จากนั้นก็เอา จุกนมให้เด็ก
I'm gonna have to tell you 'cause the baby's got his pacifier.ผมคงต้องเป็นคนบอกคุณ เพราะเจ้าเด็กทารกนั่นดูดหัวนมหลอกหลับไปแล้ว
Hey, toss me that pacifier.เฮ้, โยนขวดนมมาให้หน่อย
Do you think it's okay if we call and ask 'em where they keep the extra pacifiers?เธอคิดว่ามันจะโอเคมั้ย ถ้าเราจะโทรไปถามพวกเขา ว่าพวกเขาเก็บจุกนม อันใหญ่ไว้ที่ไหน

*pacifier* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしゃぶり[, oshaburi] (n) teething ring; pacifier; dummy

*pacifier* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวนมเทียม[n. exp.] (hūanom thīe) EN: pacifier FR:
ทำให้สงบ[v. exp.] (thamhai sa-) EN: calm ; calm down ; make calm ; make quiet ; restore peace ; restore tranquility FR: calmer ; pacifier

*pacifier* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Friedensstifter {m}pacifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pacifier*
Back to top