ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*overrate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น overrate, -overrate-

*overrate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overrate (vt.) ตีค่าสูงเกินไป Syn. overestimate, overvalue
English-Thai: HOPE Dictionary
overrate(โอ'เวอะเรท) vt. ตีค่าสูงเกินไป,ประเมินค่าสูงเกินไป
English-Thai: Nontri Dictionary
overrate(vt) ให้ราคาสูงไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เจียม (v.) overrate one´s ability
ไม่เจียมกะลาหัว (v.) overrate one´s ability Syn. ไม่เจียม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, well, travelling's overrated. Trust me.ใช่ สำหรับคุณมันมากเกินไปจริง ๆ
Feelings are overrated, if you ask me.ผมว่าอารมณ์มันไม่ได้วิเศษขนาดนั้นหรอก
In my opinion, the existence of life is a highly overrated phenomenon.ในความเห็นของผม การมีอยู่ของชีวิต... ...เป็นเงื่อนไข ที่ถูกให้ค่ามากเกินไป
Trust... Is an overrated commodity.เนเธ•เนˆเน€เธ›เธฅเนˆเธฒเน€เธฅเธข เน„เธกเนˆเธกเธตเนƒเธ„เธฃเน„เธงเน‰เนƒเธˆเธ„เธธเธ“เน„เธ”เน‰
Good-byes are overrated, but...ลาก่อนดูโอเวอร์เกินไป แต่
Old age is overrated anyhow.ยังไงซะคนแก่ก็ถูกตีค่าสูงเกินไป
Well, family can be overrated. So, uh, what time do you want him?ค่ะ ครอบครัวมันมีค่ามากกว่าเงิน เออ แล้วคุณจะให้เขาไปกี่โมงอ่ะครับ?
It would appear sacrifice is overrated. Speaking of... Snow!มันปรากฏ /N การเสียสละที่สูงส่ง การกล่าวถึง สโนว์!
All that crap's overrated, Josh.ทั้งหมดนั่นก็เว่อร์เกินไป จอช
Me neither. Overrated, you ask me.เหมือนกันเลย มันถูกตีค่าสูงเกินไป ถ้าถามฉันนะ
Oh, jetting off to Paris is overrated anyway.บินไปปารีสมัน ก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรอก
Everybody is overrated, but not you.ไม่มีใครเจ๋งเท่าคุณหรอก

*overrate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้ความสำคัญกับมากเกินไป (ให้ความสำคัญกับ...มากเกินไป)[v. exp.] (hai khwām s) EN: attach too much importance (to) ; overrate FR: exagérer l'importance (de) ; attacher trop d'importance (à)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *overrate*
Back to top