ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*inroad*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inroad, -inroad-

*inroad* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inroad (n.) การล่วงล้ำ See also: การบุกรุก, การโจมตี Syn. encroachment, invasion
English-Thai: HOPE Dictionary
inroad(อิน'โรด) n. การรุกล้ำ,การบุกรุก,การจู่โจม, Syn. incursion
English-Thai: Nontri Dictionary
inroad(n) การโจมตี,การบุกรุก,การรุกราน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถนนสายเอก (n.) mainroad Syn. ถนนสายใหญ่ Ops. ทางสายรอง, ทางโท
ถนนสายใหญ่ (n.) mainroad Syn. ถนนสายเอก Ops. ทางสายรอง, ทางโท
ทางสายหลัก (n.) mainroad Syn. ถนนสายใหญ่, ถนนสายเอก Ops. ทางสายรอง, ทางโท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Making mad inroads with the business community.เข้าไปถึงธุรกิจของชุมชนได้
He's making inroads. I'm sure he is.แน่นอนซื้อมา 2 ล่ะกัน
Blair Waldorf has been spotted making inroads at the Colony Club.แบลร์ วอร์ดอล์ฟถูกจับตามอง สร้างหนทางไปสู่โคโลนีคลับ
Prentiss, you and Morgan start with the migrant community, see what inroads you can make.เพรนทิส, คุณและมอร์แกนเริ่มจาก ชุมชนผู้อพยพ ดูว่าจะเจาะเกราะพวกเขาได้ยังไง
Sophia's people have made inroads at the highest levels.คนชองโซเฟียทำการโจมตี แทรกซึมในระดับสูง
And I don't want to toot my own horn here, but I think I made some inroads, gave him a lot to think about.และฉันไม่อยากจะ โม้หรอกนะ ฉันช่วยสั่งสอนไปหน่อย\ ทำให้เขาต้องทบทวนตัวเอง
But quietly, we will make inroads into Wo Fat's organization until we find him... and kill him.แต่อย่างเงียบๆ เราจะรุกเข้าไปในองค์กรของโวแฟต จนกระทั่งเราเจอมัน...
We have been making impressive inroads in cutting-edge fields like bio-tech and clean energy.เราบุกวงการที่ล้ำสมัยอย่าง ไบโอ-เทค กับพลังงานสะอาด ได้อย่างน่าประทับใจ
Rumor has it they're making inroads into New York, trying to corner the market on the city's crank trade.ลือกันว่าพวกเขาเข้ามา หากินในนิวยอร์ค พยายามคุมตลาดค้ายาบ้า
And with it, our inroad to the Initiative.และการเสียที่นั่งไป เป็นการโจมตีพวกInitiativeของพวกเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *inroad*
Back to top