ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*innovative*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น innovative, -innovative-

*innovative* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
innovative (adj.) ใหม่ See also: ไม่เคยมีมาก่อน Syn. new, odd
innovative (adj.) ใหม่ See also: แปลกใหม่ Syn. new Ops. old, antique
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innovative Organizationองค์การแห่งนวัตกรรม [การจัดการความรู้]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
All you can do is inspire them to be innovative thinkersทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือ กระตุ้นพวกเขาให้เป็นนักคิดที่สร้างสรรค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't have to play the game where we're going back and forth... coming up with innovative ways to make it colder and unusable in the process.เราไม่ได้จะเล่นเกม ทำเป็นว่าเรากลับมา... พร้อมกับวิธีเจ๋งๆ ที่จะทำให้มันเย็นลง แต่ใช้งานอะไรไม่ได้
He's innovative, he's intelligent. He's obviously highly motivated.เขามีความคิดสร้างสรรค์ เขามีไหวพริบ เห็นได้ชัดว่าเขามีแรงกระตุ้นอย่างสูง
I've planned a bold and innovative campaign featuring internationally known celebrity girlfriends.ฉันวางแผนสำหรับแคมเปญของเราไว้แล้ว เราจะจัดปาร์ีตี้แล้วเชิญผู้หญิงมาในงานของเรา
Well, you have to be innovative in the middle of the desert.I appreciate the offer, but I am due to go back to the sandpit, finish my tour.
You have to be innovative everywhere.Well... good luck to you.
...with innovative backstage commentary...ด้วยการให้คอมมเม้นท์หลังเวทีที่เปลี่ยนแปลงไป
So, ron, what really great, innovative products have you brought us here?รอน สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ดีสุดๆ ที่คุณเอามาคืออะไรคะ
Dolphins can understand how to manipulate situations, how to relate to people, how to create innovatively out of their own imagination.หรี่ไฟลง หรี่ลงสิ หลุย เช็คตัวจับความร้อน หน่อยได้ไหม?
Thanks to him and innovative ...ต้องขอบคุณเขากับความคิดสร้างสรรค์ ...
Right now, what we have is the Allen telescope array, an innovative new way to build a radio telescope, a large telescope out of small pieces.เราอยู่ที่นี่ในภาคเหนือ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่หอดูดาวห้วยหมวกวิทยุ ตอนนี้สิ่งที่เรามีคืออาร์เรย์ กล้องโทรทรรศน์อัลเลน
You know, actually, quite a lot's been written about the innovative design of these enclosures built by Peter MacCready.คุณจะรู้ว่าจริง ค่อนข้างมากที่ถูกเขียนเกี่ยวกับ นวัตกรรมการออกแบบของเปลือกเหล่านี้
In other financial news, wall street is buzzing with rumors that Allcom Cellular is now a front-runner for an exclusive contract with innovative chip maker Nolcorp.ต่อไปเป็นข่าวการเงินคะ วอร์สตีทกำลังเต็มไปด้วยข่าวลือ ว่าโทรศัพท์มือถือของ Allcom กำลังเบิกทาง

*innovative* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开创性[kāi chuàng xìng, ㄎㄞ ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 开创性 / 開創性] innovative

*innovative* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
革新的[かくしんてき, kakushinteki] (adj-na) (1) innovative; (2) liberal; reformist

*innovative* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มิติด้านนวัตกรรม[n. exp.] (miti dān na) EN: innovative dimension FR:
แนวคิดแปลกใหม่[n. exp.] (naēokhit pl) EN: innovativeness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *innovative*
Back to top