ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-innovative-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น innovative, *innovative*,

-innovative- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
All you can do is inspire them to be innovative thinkersทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือ กระตุ้นพวกเขาให้เป็นนักคิดที่สร้างสรรค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't have to play the game where we're going back and forth... coming up with innovative ways to make it colder and unusable in the process.เราไม่ได้จะเล่นเกม ทำเป็นว่าเรากลับมา... พร้อมกับวิธีเจ๋งๆ ที่จะทำให้มันเย็นลง แต่ใช้งานอะไรไม่ได้
I've planned a bold and innovative campaign featuring internationally known celebrity girlfriends.ฉันวางแผนสำหรับแคมเปญของเราไว้แล้ว เราจะจัดปาร์ีตี้แล้วเชิญผู้หญิงมาในงานของเรา
Well, you have to be innovative in the middle of the desert.I appreciate the offer, but I am due to go back to the sandpit, finish my tour.
You have to be innovative everywhere.Well... good luck to you.
...with innovative backstage commentary...ด้วยการให้คอมมเม้นท์หลังเวทีที่เปลี่ยนแปลงไป
So, ron, what really great, innovative products have you brought us here?รอน สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ดีสุดๆ ที่คุณเอามาคืออะไรคะ
Thanks to him and innovative ...ต้องขอบคุณเขากับความคิดสร้างสรรค์ ...
Right now, what we have is the Allen telescope array, an innovative new way to build a radio telescope, a large telescope out of small pieces.เราอยู่ที่นี่ในภาคเหนือ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่หอดูดาวห้วยหมวกวิทยุ ตอนนี้สิ่งที่เรามีคืออาร์เรย์ กล้องโทรทรรศน์อัลเลน
You know, actually, quite a lot's been written about the innovative design of these enclosures built by Peter MacCready.คุณจะรู้ว่าจริง ค่อนข้างมากที่ถูกเขียนเกี่ยวกับ นวัตกรรมการออกแบบของเปลือกเหล่านี้
In other financial news, wall street is buzzing with rumors that Allcom Cellular is now a front-runner for an exclusive contract with innovative chip maker Nolcorp.ต่อไปเป็นข่าวการเงินคะ วอร์สตีทกำลังเต็มไปด้วยข่าวลือ ว่าโทรศัพท์มือถือของ Allcom กำลังเบิกทาง
Telles remains the first choice when it comes to military innovative design.เทลลิสยังคงเป็นตัวเลือกแรก ในการออกแบบนวัตกรรมทางทหาร
"The ideas here, while innovative and thoughtful,ผมขอแนะนำให้คุณเลือกหัวข้อใหม่

-innovative- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มิติด้านนวัตกรรม[n. exp.] (miti dān na) EN: innovative dimension FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -innovative-
Back to top