ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*gabby*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gabby, -gabby-

*gabby* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gabby (adj.) ช่างพูด See also: พูดมาก, ปากมาก Syn. chatty, babbling, verbose Ops. taciturn, quiet
English-Thai: HOPE Dictionary
gabby(แกบ'บี) adj. ช่างพูด,ปากมาก,พูดมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think we're all indebted to Gabby Johnson for clearly stating what needed to be said.เราต่างเป็นหนี้แก็บบี้ จอห์นสัน... ...ที่ออกมาพูดแทนพวกเรา
I'm going with Gabby and Jen.ฉันจะไปกับ แก็ปบี้แล้วก็เจน
So anyway, Gabby tells me... you get to make out with Johnny Drake.ถึงงั้น แก๊ปบี้บอกฉัน เธอได้เล้าโลมกับ จอห์นนี่ เดรก
Donna and Gabby, you're up next.ดอนน่ากับแก๊ปบี้ พวกเธอต่อไป
No, man, Gabby's cool now.ไม่น่า เพื่อน แก๊ปบี้เจ๋งออก
I'm gonna tell Gabby about the time you dared me... to rub my hard-on against yours in eighth grade.กูจะแก๊ปบี้เรื่องที่ตอนม.สอง มึงเคยเคยท้ากูแข่งควยแข็ง
No way. I mean, they don't call her "gabby" for nothing.ไม่มีทาง เขาไม่เรียกว่าคนปากมาก (gabby) หรอกถ้าไม่จริง
Who would believe in a God like that? - Gabby, she's miserable.เตรียมตัวไปออดิชั่นกันได้แล้ว
I'm Gabby. We met the other day.ฉันชื่อแก็บบี้ เราเคยเจอกันเมื่อวันกัน
I think prolonged exposure to Penny has turned her into a bit of a Gabby Gertie.ฉันว่าการใช้เวลาอยู่กับเพนนีเป็นเวลานาน ทำให้เธอกลายเป็นพววกปากมากนิดๆ
Bree showed Gabby the threatening note.บรีเอาจม.ขู่ไปให้แก๊บบี้ดู
I just want to make sure that things are good between Gabby and I before I introduce her to my daughter.ฉันแค่อยากให้แน่ใจว่า ฉันกับแก๊บบี้จะไปได้สวย ก่อนที่จะให้เธอพบกับลูกสาวฉัน

*gabby* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พูดมาก[v. exp.] (phūt māk) EN: talk too much ; be talkative ; babble ; be chatty ; be gabby FR: parler pour ne rien dire ; être bavard ; trop parler ; jaser ; avoir une grande gueule

*gabby* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschwätzig {adj} | geschwätziger | am geschwätzigstengabby | gabbier | gabbiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *gabby*
Back to top