ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*exhibition*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exhibition, -exhibition-

*exhibition* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exhibition (n.) งานแสดง (ศิลปะ) See also: นิทรรศการ (ศิลปะ) Syn. display, presentation, showing
exhibition (n.) สิ่งของที่นำมาแสดง See also: สิ่งที่นำมาแสดง
exhibitionist (n.) ผู้ที่ชอบเรียกร้องความสนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
exhibition(เอกซะบิช'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดงนิทรรศการ,งานมหกรรม,ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงออก,ทุนการศึกษา., Syn. presentation
exhibitionist(เอคซะบิเชิน' นิสทฺ) n. ผู้ชอบแสดงออก,ผู้ชอบอวด,ผู้ชอบอวดอวัยวะสืบพันธุ์ของตนแก่ผู้อื่น., See also: exhibitionistic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
exhibition(n) การแสดง,การแสดงนิทรรศการ,การประกวด,งานมหกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bodily exhibitionการแสดงอนาจาร (โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย) [ดู exhibitionism] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhibitionการแสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhibitionนิทรรศการ,การจัดนิทรรศการ [การแพทย์]
Sidewalk art exhibitionsนิทรรศการศิลปะบนทางเดินเท้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งานนิทรรศการ (n.) exhibition See also: exhibit, presentation Syn. นิทรรศการ
งานแสดง (n.) exhibition See also: demonstration, display, show, exposition
งานแสดงนิทรรศการ (n.) exhibition Syn. งานนิทรรศการ
นิทรรศการ (n.) exhibition See also: exhibit, presentation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll need a pavilion to keep the sun off the king... and some exhibition stalls.{\cHFFFFFF}We'll need a pavilion to keep the sun off the king... {\cHFFFFFF}and some exhibition stalls.
I'm gonna have the greatest exhibition match ever held... on the greatest golf course ever built.ฉันจะจัดแข่งกอล์ฟการกุศล ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด... ...ณ สนามกอล์ฟยิ่งใหญ่ที่สุด
Playin' an exhibition match for ten grand ?ที่เกาะครูว์เพื่อเงินหมื่นงั้นรึ
From that time on, Walter Hagen played only exhibition matches.จากนั้นเฮเก้นก็เล่นแต่แมทช์โชว์ตัว
You have a mailbox. The exhibition isn't for two weeks.นิทรรศการจะมีในอีก 2 สัปดาห์
For some exhibition? You got a name yet?เพื่อมาวาดรูปคนท้องถิ่นของเรา สำหรับจัดแสดงนิทรรศการใช่มั้ย ได้ชื่อรึยัง
He told me how excited he was about this exhibition he's planning of drawings that you've been doing in America in a place called Hope.เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมาก กับนิทรรศการที่เขากำลังวางแผนอยู่ เกี่ยวกับรูปที่คุณกำลังวาด ในอเมริกา ในเมืองชื่อโฮป
So, these'll be for your "lmages of Hope" exhibition, right?งั้น นี่ก็สำหรับนิทรรศการ "ภาพของเมืองโฮป" ใช่มั้ย
But actually, I did read something about the exhibition in the Saatchi Gallery.แต่อันที่จริง ผมเคยอ่านอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับ... ...งานแสดงแกลลอรี่ของแซทชิ
[I was really surprised to find out that your photo exhibition will be displayed in New York.]ฉันแปลกใจมากที่เห็นนิทรรศการภาพถ่ายของคุณ ที่จะแสดงในนิวยอร์ค
[Shizuru's exhibition starts tomorrow, so just relax today.][งานแสดงภาพถ่ายของชิซูรุจะเริ่มพรุ่งนี้ วันนี้เธอพักผ่อนตามสบายนะ]
[One thing lead to another, and it turns out they will be having an exhibition of my photographs.][รูปหนึ่งก็ไปสู่อีกรูปหนึ่ง และมันก็กลายเป็นงานแสดงภาพถ่ายของฉัน]

*exhibition* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
展室[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, 展室] exhibition room
展台[zhǎn tái, ㄓㄢˇ ㄊㄞˊ, 展台 / 展臺] exhibition case; display case
展览会[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, 展览会 / 展覽會] exhibition; show
展览馆[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, 展览馆 / 展覽館] exhibition hall
热身赛[rè shēn sài, ㄖㄜˋ ㄕㄣ ㄙㄞˋ, 热身赛 / 熱身賽] exhibition game
出洋相[chū yáng xiàng, ㄔㄨ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, 出洋相] make an exhibition of oneself
熊猫馆[xióng māo guǎn, ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ ㄍㄨㄢˇ, 熊猫馆 / 熊貓館] panda exhibition hall
个展[gè zhǎn, ㄍㄜˋ ㄓㄢˇ, 个展 / 個展] a one-person exhibition
穆索尔斯基[Mù suǒ ěr sī jī, ㄇㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄦˇ ㄙ ㄐㄧ, 穆索尔斯基 / 穆索爾斯基] Modest Mussorgsky (1839-1881), Russian composer, composer of Pictures at an Exhibition
展销会[zhǎn xiāo huì, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, 展销会 / 展銷會] trade fair; sales exhibition

*exhibition* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキジビション;エキシビション[, ekijibishon ; ekishibishon] (n) exhibition
エキジビションゲーム;エキシビションゲーム[, ekijibishonge-mu ; ekishibishonge-mu] (n) exhibition game or match
オープン戦[オープンせん, o-pun sen] (n) exhibition game (baseball); open game; (P)
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
シーテック[, shi-tekku] (n) Combined Exhibition of Advanced Technologies (Electronics Show); CEATEC
ビエンナーレ[, bienna-re] (n) biennale (biennial art exhibition) (ita
個人展[こじんてん, kojinten] (n) one-man exhibition; one-man show
個展[こてん, koten] (n) one-man exhibition; one-woman exhibition; (P)
公演[こうえん, kouen] (n,vs) (1) public performance; (2) sumo exhibition in a foreign country; (P)
古書展[こしょてん, koshoten] (n) exhibition of rare (old, antiquarian) books
官展[かんてん, kanten] (n) exhibition sponsored by the government
展示即売会[てんじそくばいかい, tenjisokubaikai] (n) exhibition and sale (of paintings); display with the exhibits on sale
展覧会に出す[てんらんかいにだす, tenrankainidasu] (exp,v5s) to send to an exhibition
引退相撲[いんたいずもう, intaizumou] (n) exhibition match held at sumo wrestler's retirement ceremony
文展[ぶんてん, bunten] (n) (abbr) (See 文部省美術展覧会・もんぶしょうびじゅつてんらんかい) Bunten exhibition; art exhibition sponsored by the Ministry of Education (antecedent of the Nitten exhibition)
文部省美術展覧会[もんぶしょうびじゅつてんらんかい, monbushoubijutsutenrankai] (n) (See 文展・ぶんてん) Bunten exhibition; annual art exhibition sponsored by the Ministry of Education (antecedent of the Nitten exhibition)
日展[にってん, nitten] (n) (abbr) (See 日本美術展覧会・にほんびじゅつてんらんかい) Japan Fine Arts Exhibition; JFAE; Nitten Exhibition
日本美術展覧会[にほんびじゅつてんらんかい, nihonbijutsutenrankai] (n) (See 日展) Japan Fine Arts Exhibition
絵の展覧会[えのてんらんかい, enotenrankai] (n) art exhibition
退任展[たいにんてん, taininten] (n) farewell exhibition; retrospective (exhibition); exhibition in commemoration of retirement
開催[かいさい, kaisai] (n,vs) holding a meeting; open an exhibition; (P)
露出狂[ろしゅつきょう, roshutsukyou] (n) exhibitionist; flasher

*exhibition* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sada) EN: exhibition hall FR: salle d'exposition [f]
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting ; concert FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
งานนิทรรศการ[n. exp.] (ngān nithat) EN: exhibition FR:
งานแสดง[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition ; performance FR: foire [f] ; exposition [f] ; exhibition [f] ; salon [m]
งานแสดงนิทรรศการ[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: exhibition FR: exposition [f]
งานแสดงสินค้า[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: trade fair ; trade show ; expo ; exhibition FR: exposition [f] ; foire [f] ; salon [m] ; expo [f] (abrév. - fam.)
งานแสดงตราไปรษณียากร[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: philatelic exhibition FR: exposition philatélique [f]
นิทรรศการ[n.] (nithatsakān) EN: exhibition ; show ; fair ; exposition FR: exposition [f] ; exhibition [f] ; show [m] ; salon [m]
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ[n. exp.] (nithatsakān) EN: art exhibition FR: exposition artistique [f] ; exposition d'art [f]
นิทรรศการศิลปะ[n. exp.] (nithatsakān) EN: art exhibition FR: exposition artistique [f] ; exposition d'art [f]
นิทรรศการวิทยาศาสตร์[n. exp.] (nithatsakān) EN: science exhibition FR: exposition scientifique [f]
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค[org.] (Sūn Nithats) EN: Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) FR:
ศูนย์แสดงสินค้า[n. exp.] (sūn sadaēng) EN: exhibition center FR:

*exhibition* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Bücherausstellung {f}book exhibition
Exhibitionist {m} | Exhibitionisten
Ausstellungsfläche {f} | Ausstellungsfläche mietenfloor space; exhibition space | to book exhibition space
Ausstellungsbeginn {m}start of the exhibition
Ausstellungsgelände {n}exhibition area
Ausstellungsgüter {pl}exhibition materials
Ausstellungsordnung {f}exhibition regulations
Ausstellungsraum {m}exhibition space
Ausstellungsversicherung {f}exhibition insurance
Ausstellungswände {f}exhibition walls
Gemäldeausstellung {f}exhibition of paintings
Messeordnung {f}exhibition regulations
Messezentrum {n}exhibition centre
Schauobjekt {n}exhibition object

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *exhibition*
Back to top