ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*downfall*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น downfall, -downfall-

*downfall* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
downfall (n.) ความหายนะ See also: ความตกต่ำ, ความล่มสลาย Syn. ruin, destruction Ops. improvement
English-Thai: HOPE Dictionary
downfalln. ความหายนะ,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตกลงมาอย่างแรงหรืออย่างกะทันหัน, See also: downfallen adj. ดูdownfall, Syn. overthrow
English-Thai: Nontri Dictionary
downfall(n) ความพินาศ,ความหายนะ,ความล่มจม,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And his folly will be the downfall of us all.แล้วก็ลูกชายเค้าจะทำให้เี่ราทั้งหมดพบจุดจบ
That's their primary sense, and that's their downfall in Taiji.พวกเขาไม่สามารถเลี้ยงโลมาให้รอดได้ แต่ในที่สุดพวกเขาก็คิดออก
That girl will cause the downfall of all.ยัยนั่นทำความฝันของเธอสลายไปจนหมด
To ensure our reign and the downfall of our enemies.เพื่อสร้างความมั่นใจในการปกครองของพวกเรา และเพื่อความพินาศของเหล่าศัตรู
The Thief's Downfall, washes away all enchantments.ความล่มจมของหัวขโมย ล้างคำสาปและการปกปิดออกหมด
There's not a woman in this room who didn't take some pleasure in your downfall, myself included.ไม่มีผู้หญฺงอยู่ในห้องนี้ คนที่ยินดีกับความพินาศของคุณ รวมถึงฉันด้วย
There's not a woman in this room who didn't take some pleasure in your downfall, myself included.ในห้องนี้ ไม่มีผู้หญิงคนไหน ที่ไม่รู้สึกพอใจ ที่เห็นเธอล้มหรอก รวมถึงตัวฉันด้วย
Credit cards are the downfall of America.บัตรเครดิตนี่มันหายนะของอเมริกาชัดๆ
Dinner and a movie, maybe a little walk afterwards, argue over whether or not 3-D is leading to the inevitable downfall of modern cinema.ดินเนอร์กับดูหนัง บางทีก็เดินเที่ยวกันต่อ ถกเถียงกันว่าหนังสามดีนำไปสู่ ความตกต่ำที่เลี่ยงไม่ได้ ของโรงหนังสมัยใหม่รึเปล่า
Operation Downfall is going to be the largest mechanized invasion in history of mankind.ปฏิบัติการ ดาว์นฟอลจะเป็น ปฏิบัติการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของการนำกองทัพเครื่องจักรนี้เข้าไปรบ ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ และเราจะชนะสงครามนี้
Operation Downfall isn't our endgame, it's the enemy's.ปฏิบัติการดาว์นฟอลไม่ใช่การปิดเกมของเรา แต่เป็นของพวกมัน สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเข้าใจคือ
The downfall of the human race!ความหายนะของมนุษยชาติ!

*downfall* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没落[mò luò, ㄇㄛˋ ㄌㄨㄛˋ, 没落 / 沒落] downfall

*downfall* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不良化[ふりょうか, furyouka] (n,vs) degradation; downfall
滅亡[めつぼう, metsubou] (n,vs) downfall; ruin; collapse; destruction; (P)
瓦解[がかい, gakai] (n,vs) collapse; downfall
衰亡[すいぼう, suibou] (n,vs) ruin; downfall; collapse
衰滅[すいめつ, suimetsu] (n,vs) decline; downfall; ruin(ation)
零落[れいらく, reiraku] (n,vs) falling into straitened circumstances; downfall; ruin

*downfall* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตกกระป๋อง[v. exp.] (tok krapǿng) EN: be out of favour ; have a downfall ; become a has-been ; suffer a misfortune FR: être en disgrâce

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *downfall*
Back to top