ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*crackle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crackle, -crackle-

*crackle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crackle (vi.) ทำเสียงดัง (คล้ายของแตก)
crackle (vt.) ทำเสียงดัง (คล้ายของแตก)
crackle (n.) เสียงดัง (เปรี้ยง, ตูมตาม, โครม)
English-Thai: HOPE Dictionary
crackle(แครค'เดิล) {crackled,crackling,crackles} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) ปะทุ,มีเสียงดังเปรี้ยง (โครม,ตูมตาม) ,เป็นรอยแตกละเอียดผิวหน้า,ร่างแหของรอยแตกละเอียด,เครื่องเคลือบ, Syn. crack,snap
crackleware(แครค'เคิลแวร์) n. เครื่องเคลือบ ceramics., Syn. crackle
English-Thai: Nontri Dictionary
crackle(n) ของแตก,รอยแตก,เสียงประทุ,เครื่องเคลือบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crackle glazeการเคลือบราน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[Woman] Charge. [Electrical crackle] It's over, Jack.ชารจ์ เขาไปแล้ว แจ็ค
[Lilith] Just watch. [Electrical crackle] Come on, Clayton.ดูนี่ มานี่ เคลย์ตั้น มานี่เถอะ
Symphony of crackle. Only great bread sound this way.เสียงกรอบแกรบเหมือนวงซิมโฟนี ขนมปังที่ดีเท่านั้นถึงจะมีเสียงแบบนี้
And as it did, Capricorn began to crackle and fade like the old page of a book growing transparent and thin as paper."และตอนนั้นเอง ร่างของคาปริคอร์นก็เริ่ม ปริแตกและจางลงเหมือนหน้ากระดาษเก่าๆ ...ร่างกายเริ่มจางลง และบางลงเหมือนกระดาษ
[static crackles from comm][เสียงดังจากคอมที่ไม่เคลื่อนไหว]
There just wasn't enough time. [static crackles] This is Scott!มันแค่มีเวลาไม่เพียงพอน่ะ นี้สก็อต ช่วยตอบด้วย !
Balthazar. [Electricity crackles] Boys, boys, boys.บัลธาซาร์ หนุ่มๆ มีอะไรให้ฉันช่วยเหลือหรอ
Oh, snap, crackle, and pop goes the lady weasel.โอ้ ได้แล้วๆๆ แม่คนกินเด็ก คุณเดาไม่ออกแน่ว่าใครซื้อไป
Johnson, Crackle and Howl. Yes!จอห์นสัน, ประทุและเสียงหอน ใช่!
That is a Shadow Approach with a Crackle Holler.นั่นคือวิธีการแชโดว์ที่มีประทุตะโกน
(Electricity crackles) (Footsteps approaching)(ไฟฟ้า crackles) (รอยเท้า APPROACHING)
You shouldn't be here. (brief crackle) I didn't know then that Revere was a soldier in the supernatural war against evil.คุณไม่ควรอยู่ตรงนี้ ตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่ารีเวียร์เป็นทหาร

*crackle* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
罅焼き;ひび焼き[ひびやき, hibiyaki] (n) crackleware

*crackle* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption ; jaillir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *crackle*
Back to top