ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*burger*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น burger, -burger-

*burger* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beefburger (n.) แฮมเบอร์เกอร์ชนิดหนึ่ง
burger (n.) แฮมเบอร์เกอร์
cheeseburger (n.) แฮมเบอร์เกอร์ใส่ชีส
fur burger (sl.) ช่องคลอด
hamburger (n.) ขนมปังยัดใส้เนื้อสัตว์ See also: แฮมเบอร์เกอร์ Syn. beefburger, hamburg
Limburger (n.) ชีสชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
burger(เบอ'เกอะ) n. hamburger (ดู)
cheeseburgern. แฮมเบอเกอร์ที่มีแผ่นเนยอยู่ข้างบน,ขนมปังสอดไส้แผ่นเนยแข็ง
hamburger(แฮม'เบอเกอะ) n.แซนวิสสอดเนื้อย่าง., Syn. hamburg
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แฮมเบอร์เกอร์ (n.) hamburger
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Meanwhile, Burger, a German worker,ในขณะที่ เบอร์เกอร์ แรงงานชาวเยอรมัน
Pardon me, sir. Did you want your hamburger with everything on it?{\cHFFFFFF}ประทานโทษครับ คุณไม่ต้องการของคุณ แฮมเบอร์เกอร์กับทุกสิ่งที่มันได้หรือไม่
Just coming for a hamburger, pop.- ผมมากินแฮมเบอร์เกอร์นะ
You could've shown him a picture of a flying hamburger and he would have said that's what he saw.ถ้าคุณเป็นเสาหิน อะไรรึ ? คุณคงให้พวกเขาดู ภาพ แฮมเบอร์เกอร์บิน... .
I didn't go into Burger King.- ผมไม่ทราบ ผมไม่ได้ไปเป็นเบอร์เกอร์คิง
That's that Hawaiian burger joint.ที่ว่าชาวเมืองร่วมกันที่ฮาวาย
I hear they got some tasty burgers. I ain't never had one myself. How are they?ผมได้ยินพวกเขามีบางเบอร์เกอร์อร่อย ผมไม่ได้ไม่เคยมีหนึ่งตัวเอง ว่าพวกเขามีอะไรบ้าง
But I do love the taste of a good burger. Mmmm.แต่ฉันจะรักรสชาติของเบอร์เกอร์ที่ดี mmmm
Durward Kirby burger, bloody.Durward เคอร์บีเบอร์เกอร์เลือด
Now it's a Speedy Burger, or it was. I don't know what's left of it.เปลี่ยนเป็นร้านขายเบอร์เกอร์ ถ้ายังเหลืออยู่นะ
Double burger. Double burger. Double burger.ดับเบิ้ลเบอเกอร์ ดับเบิ้ลเบอร์เกอร์ ชัคของชั้นดับเบิ้ลเบอร์เกอร์
Chuck, I had a double burger. Would you shut the fuck up! I know what you ordered.หุบปากซะทีชั้นรู้แล้วกำลังหาให้อยู่

*burger* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汉堡包[hàn bǎo bāo, ㄏㄢˋ ㄅㄠˇ ㄅㄠ, 汉堡包 / 漢堡包] hamburger

*burger* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダブルチーズバーガー[, daburuchi-zuba-ga-] (n) double cheeseburger
チーズバーガー[, chi-zuba-ga-] (n) cheeseburger
バーガー[, ba-ga-] (n) burger; (P)
ハンバーガー[, hanba-ga-] (n) hamburger (on a bun); (P)
ハンバーグ[, hanba-gu] (n) hamburger (meat, no bun); Hamburg steak; (P)
ハンバーグステーキ[, hanba-gusute-ki] (n) hamburger (meat, no bun); beefburger; Hamburg steak
ミンチ(P);メンチ[, minchi (P); menchi] (n) minced beef; ground beef; hamburger steak; (P)
リンバーガー[, rinba-ga-] (n) Limburger
沼田鰻[ぬたうなぎ;ヌタウナギ, nutaunagi ; nutaunagi] (n) (uk) inshore hagfish (Eptatretus burgeri, species found from Japan to Taiwan)

*burger* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบอร์เกอร์[n.] (boēkoē) EN: burger FR: hamburger [m] (anglic.)
เบอร์เกอร์คิง = เบอร์เกอร์ คิง[TM] (Boēkoē Khin) EN: Burger King FR: Burger King
เบอร์เกอร์สเต็ก[n. exp.] (boēkoē sate) EN: burger steak FR:
โชคชัยสเต็กเบอร์เกอร์[n. prop.] (Chōkchai sa) EN: Chokchai steak burger FR:
แฮมเบอร์เกอร์[n.] (haēmboēkoē) EN: hamburger FR: hamburger [m]
สเต็กเบอร์เกอร์[n. exp.] (satek boēko) EN: steak burger FR:

*burger* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktionsgemeinschaft {f}; Bürgerinitiative
Bürgerin {f} | Bürger
Bürger {m}; Staatsbürger
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood
Staatsangehörigkeit {f}; Staatsbürgerschaft
Bürgerrecht {n} | Bürgerrechte
Bürgermeister {m} | Bürgermeister
Bürgermeisteramt {n}; Bürgermeisterschaft
Cheeseburger {m}cheeseburger
Hamburger {m}hamburger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *burger*
Back to top