ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-burger-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น burger, *burger*,

-burger- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't go into Burger King.- ผมไม่ทราบ ผมไม่ได้ไปเป็นเบอร์เกอร์คิง
That's that Hawaiian burger joint.ที่ว่าชาวเมืองร่วมกันที่ฮาวาย
All right, Ben's Burger at 7:00... then we go watch the big guy play.เอาหละ / เบน เบอร์เกอส์ ที่ เจ็ดนาฬิหา แล้วจากนั้นเราจะไปดูนายคนนั้นเล่นเกมส์กัน
Every night there is a show with somebody shining a blue light and finding tiny specks of blood splattered on carpets and walls and ceiling fans, bathroom fixtures and special-edition plastic Burger King tray cups.ทุกคือมีรายการ ที่มีคนส่องไฟน้ำเงิน และพบรอยหยดเลือด บนพรม บนพนัง บนพัดลมเพดาน ในห้องน้ำ บนพลาสติก บนถาดรองแก้ว เบอร์เกอร์คิง
Welcome to Burger King But there's...เบอร์เกอร์คิงยินดีต้อนรับค่ะ แต่ว่า...
Welcome to Burger King!เบอร์เกอร์คิงยินดีต้อนรับค่ะ
New burger with salad it's only...เมนูใหม่ของเรามั๊ยคะ เป็นเบอร์เกอร์สลัดจานพิเศษ
Kimchi burger and cider please Did you say cider, sir?เบอร์เกอร์ไส้กิมจิกับน้ำผลไม้หมัก
And we're gonna go straight into the kitchen, and we're gonna order a burger and French fries and milkshake and ice cream sundaes.เราจะดิ่งไปที่ครัว สั่งเบอเกอร์กับเฟร็ชฟราย มิลค์เช๊คแล้วก็ไอศครีมซันเดย์
Then it's a hundred bucks for the burger and fries.งั้นจ่ายค่าเบอเกอร์กับฟรายมา100เหรียญ
An impromptu burger bonanza Training seminar at corporate.การสัมนาฝึกอบรมของ โบนันซ่า เบอร์เกอร์ทันทีที่บริษัท
I dare you to skateboard to Krusty Burger and back... naked.พ่อขอท้าแกให้.. \ เสก็ตบอร์ดไปร้านครัสตี้เบอร์เกอร์แล้วกลับมา ..โดยไม่ใส่เสื้อผ้า

-burger- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบอร์เกอร์[n.] (boēkoē) EN: burger FR: hamburger [m] (anglic.)
เบอร์เกอร์คิง = เบอร์เกอร์ คิง[TM] (Boēkoē Khin) EN: Burger King FR: Burger King
เบอร์เกอร์สเต็ก[n. exp.] (boēkoē sate) EN: burger steak FR:
โชคชัยสเต็กเบอร์เกอร์[n. prop.] (Chōkchai sa) EN: Chokchai steak burger FR:
สเต็กเบอร์เกอร์[n. exp.] (satek boēko) EN: steak burger FR:

-burger- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürgerin {f} | Bürger
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -burger-
Back to top