ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*blizzard*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blizzard, -blizzard-

*blizzard* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blizzard (n.) พายุหิมะ Syn. snowstorm
English-Thai: HOPE Dictionary
blizzard(บลิซ'เซิร์ด) n. พายุหิมะ
English-Thai: Nontri Dictionary
blizzard(n) พายุหิมะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blizzardพายุหิมะ หรือพายุบลิซซาร์ด [อุตุนิยมวิทยา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, you can give that baby to me, or go get lost in a blizzard. It's your choice.เอาละ นายจะให้เด็กฉัน หรือจะติดพายุหิมะ นายจะเลือกแบบไหน.
It'll turn into a massive blizzard with an eye in the center like a huge hurricane.มันจะกลายเป็นพายุหิมะยักษ์ มีความกดอากาศต่ำที่ศูนย์กลางเหมือนเฮอร์ริเคน
I worked through a blizzard last Christmas.ก็ตลอดช่วงคริสต์มาสน่ะผมทำงานตลอดเลย
We hold without failing, under the mother of all blizzards melded together, a single body, like the scale ...of turltes are fitted.เราหยุดแต่ไม่ล้ม ภายใต้ พายุหิมะอันยิ่งใหญ่ - หลอมรวมไปด้วยกัน ร่างอันโดดเดี่ยว เหมือนเลียนแบบ ตอนเต่าหดกระดอง
Volvos are incredible, man, when it's a blizzard outside.วอลโว่ไว้ใจได้ เวลามีพายุหิมะข้างนอกนั่น
I told her to wait till tomorrow, since a blizzard was coming in and the lifts have stoppedฉันบอกเธอแล้วว่าให้รอถึงพรุ่งนี้เพราะว่ากำลังเริ่มมีพายุหิมะแล้ว และลิฟท์ที่ไปก็กำลังหยุด
Four years before, on my wedding day- which also happened to be the day of the worst freak spring blizzard... in the history of southern Michigan.4 ปีก่อนหน้านั้น ในวันแต่งงานของผม ซึ่งกลายเป็นวันที่เกิดพายุหิมะ รุนแรงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมิชิแกนตอนใต้
What do you think that means- a blizzard on your wedding day?คุณคิดว่ามันหมายความว่าไงเนี่ย พายุหิมะวันแต่งงานเนี่ยนะ?
* Like a blizzard * The law of affinity refers to unlikely compositions forming a bond through a purely chemical reaction.ส่วนประกอบที่ไม่เข้ากัน ที่เชื่อมกันได้ ด้วยปฏิกิริยาเคมีล้วนๆ
Now, the rest of these teams, they're in a holding pattern until the blizzard clears.คนที่เหลือในทีม เขารอให้พายุสงบอยู่ข้างบน
I was just thinking, your schooldays, were they just a blizzard of snogging and smooth moves?ผมเพิ่งคิดถึงวัยเรียนของคุณ มันผ่านมาได้สวยหรูและราบรื่นไหม
Your father woke you up, it was a blizzard, it was Lake Canoga.พ่อคุณอยุ่ในพายุหิมะ แล้วไงต่อ

*blizzard* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴风雪[bào fēng xuě, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄒㄩㄝˇ, 暴风雪 / 暴風雪] snowstorm; blizzard

*blizzard* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドカ雪[ドカゆき, doka yuki] (n) heavy snowfall; blizzard
ブリザード[, buriza-do] (n) blizzard
吹雪[ふぶき, fubuki] (n) snow storm; blizzard; (P)
暴風雪[ぼうふうせつ, boufuusetsu] (n) blizzard; snowstorm
猛吹雪[もうふぶき, moufubuki] (n) blizzard; furious snowstorm
雪しまき;雪風巻[ゆきしまき, yukishimaki] (n) blizzard; snowstorm
雪嵐[ゆきあらし, yukiarashi] (n) (See 吹雪) snowstorm; blizzard
飛雪[ひせつ, hisetsu] (n) blizzard; snowdrift

*blizzard* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schneesturm {m}; Blizzard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *blizzard*
Back to top